Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_GR_00438 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00438 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent - Goedkeuring 2022_GR_00438 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 12° en artikel 56, § 1;
  • Het reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017, artikel 6 a.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II;
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het reglement voor de overdracht van een archeologisch ensemble, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2017.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De NV Hotel Vanden Meersche (Nelemeerstraat 55, 9830 Sint-Martens-Latem) wenst uitdrukkelijk het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent (2015/031) aan de Stad Gent te schenken. De verklaring van schenking is in bijlage gevoegd.

Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.

De aanvaarding van de schenking wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent heeft de ambitie om alle archeologische ensembles aangetroffen op haar grondgebied te verzamelen, te bewaren en te ontsluiten.

De aanvaarding van deze schenking betekent een vermeerdering van het patrimonium van de Stad Gent, omwille van de archeologische waarde van de geschonken goederen die worden opgesomd in de lijst in bijlage.

Activiteit

AC34164 Beheren van het archeologische patrimonium en uitvoeren van archeologische interventies in Gent

Besluit

Artikel 1

Keurt de aanvaarding goed van de schenking van het archeologisch ensemble, zoals vermeld op de bijgevoegde lijst en afkomstig van het archeologisch onderzoek Nederpolder te 1-5, Gent door de NV Hotel Vanden Meersche aan de Stad Gent volgens de verklaring van schenking gevoegd in bijlage.


Bijlagen