Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_GR_00447 - Subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot), voor de algemene werking - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00447 - Subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot), voor de algemene werking - Goedkeuring 2022_GR_00447 - Subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot), voor de algemene werking - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen is een Gentse vereniging van (rechten)studenten, ook wel gekend als 'Op Krot' die gratis advies verleent aan medestudenten over hun rechten en plichten inzake de huur van hun studentenkamer. 'Op Krot' vzw is een laagdrempelige organisatie waar studenten terecht kunnen voor al hun huurproblemen. De rechtsvragen hebben onder meer betrekking op de waarborg, onderhoud en herstelling, opzegging, minimale kwaliteitseisen, ongedierte, verhoging van de huurprijs....

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wenst vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen te ondersteunen in hun algemene werking. De Stad Gent engageert zich al jaren opdat studentenhuisvesting kwalitatief aangeboden zou worden en ook in het verleden werd deze vzw ondersteund dmv een werkingssubsidie. De Dienst Wonen ging reeds uitgebreid in gesprek met vzw 'Op Krot' en evalueert dit bottom up initiatief (nog steeds) als bijzonder waardevol. 

Het totaal toegekende subsidiebedrag is jaarlijks 1.500 euro. De overeenkomst wordt afgesloten voor drie jaar. De toegekende subsidie wordt  jaarlijks verhoogd met een groeivoet van 0,85%
De overeenkomst wordt aangegaan met vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen, vertegenwoordigd door Lore Tans, Universiteitsstraat 4, 9000 Gent voor een bedrag van 4.538,36 euro.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Wonen 
Budgetplaats 343120000 
Categorie*
Subsidiecode Niet_Relevant 
2020  
2021  
2022 1.350,00  
2023 1.511,48  
2024 1.524,32  
2025 152,56  
Later  
Totaal 4.538,36 

Voorgestelde uitgaven

€ 4.538,36

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34312 Faciliteren van studentenhuisvesting

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot), voor de algemene werking, voor een bedrag van 4.538,36 euro, zoals gevoegd in bijlage.