Terug
Gepubliceerd op 06/05/2022

2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Burgerlijk Wetboek, artikel 1582 en volgende en Titel XVIII;
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 over de transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen en door de besturen van de erkende erediensten;
  • Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025, vastgesteld door de OCMW-raad op 27 april 2021.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 gaf goedkeuring voor het opstarten van een verkoop via Biddit van een appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013 ) aan een minimumprijs van 242.000,00 euro. 

Vanaf 14 september 2021 werd er publiciteit gevoerd voor deze verkoop via de website BIDDIT en het bijhorend publiciteitspakket alsook ter plaatse. De biedingen liepen af op 26 oktober 2021 en er werden geen biedingen uitgebracht. Ook was er tijdens de publicatie heel weinig interesse van potentiele kopers.

Er wordt vermoed dat de schattingswaarde en de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw potentiële kopers afschrikt. Daarom werd dit appartement op 17 maart 2022 herschat door landmeter-expert Michel Daeninck. Hij schatte de waarde, rekening gehouden met de toekomstige renovatiekosten voor het gehele gebouw en de eerdere verkoopprocedure die niet succesvol was, op 195.000,00 euro.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Sogent stelt voor om dit appartement opnieuw te koop aan te bieden via BIDDIT en dit met de nieuwe schattingswaarde van 195.000,00 euro als instelprijs.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* O15 Vastgoed 
Budgetplaats Z20000002 
Categorie* 2610100 
Subsidiecode  
2022 195.000,00 
Totaal 195.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 195.000,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het opstarten van een tweede verkoop van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28 en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013), aan een minimumprijs van 195.000,00 euro, via de verkoopprocedure Biddit zoals vermeld in de bijgevoegde verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2

Ontslaat de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van de akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn.


Bijlagen

  • Waardebepaling
  • Verkoopsvoorwaarden