Terug
Gepubliceerd op 10/05/2022

Agenda  commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

do 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 2.

  2022_MV_00316 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Opmaak ruimtelijke instrumenten en tijdelijke invulling Arsenaalsite

 • 1.

  2022_GR_00447 - Subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot), voor de algemene werking - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Studentenvereniging voor Huurgeschillen (Op Krot) voor de algemene werking.

  vzw Studentenvereniging voor huurgeschillen is een Gentse vereniging van (rechten) studenten, ook wel gekend als vzw 'Op Krot' die gratis advies verleent aan medestudenten over hun rechten en plichten inzake de huur van hun studentenkamer. Het toegekend subsidiebedrag bedraagt 4.538,36 euro.

 • 2.

  2022_GR_00448 - Nieuw reglement voor de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen, nieuw model van precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen met als bijlage het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen van de Stad Gent', het  model 'precaire gebruiksovereenkomsten voor de transitwoningen' met als bijlage het 'huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen', goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 op te heffen en een nieuw 'Reglement over de tijdelijke en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van transitwoningen', een nieuw model 'precaire gebruiksovereenkomst voor de transitwoningen' met als bijlage het nieuw 'huishoudelijk reglement voor het gebruik van de transitwoningen' goed te keuren, met inwerkingtreding op 1 juli 2022.

  De 'Procedure aanvraag, toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent, goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 14 oktober 2015, wordt opgeheven door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

 • 3.

  2022_GR_00446 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 172 Dampoort - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 172 Dampoort) voorlopig vast te stellen.

 • 4.

  2022_GR_00432 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Bagattenstraat te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek en opgraving aan het nieuwe Rijksarchief in de Bagattenstraat te Gent door de nv Ethias aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 5.

  2022_GR_00433 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan Het Kamp te Gentbrugge - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek en opgraving aan Het Kamp te Gentbrugge door de burgerlijke maatschap cohousing Gecco  aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 6.

  2022_GR_00434 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek aan de Kasteelwegel te Sint-Amandsberg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek en opgraving aan de Kasteelwegel te Sint-Amandsberg door de nv Matexi aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 7.

  2022_GR_00435 - Aanvaarding van de schenkingen van archeologisch ensembles afkomstig van de archeologisch onderzoeken in de Leopoldskazerne te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van de archeologisch ensembles afkomstig van de archeologische onderzoeken aan de Leolpoldskazerne door de provincie Oost-Vlaanderen aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 8.

  2022_GR_00436 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek aan de Sidaplaxsite te Gentbrugge - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek op de Sidaplaxsite, Kerkstraat te Gentbrugge door de cvba Gentbrugge Kerkstraat Development aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 9.

  2022_GR_00437 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek aan de Industrieweg 14-16 te Wondelgem - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch vooronderzoek aan de Industrieweg 14-16 door de bv B.O.N.D. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 10.

  2022_GR_00438 - Aanvaarding van de schenking van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van het archeologisch ensemble afkomstig van het archeologisch onderzoek aan de Nederpolder 1-5 te Gent door de NV Hotel Vanden Meersche aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 11.

  2022_GR_00476 - Aanvaarding van de schenkingen van archeologisch ensembles afkomstig van de archeologisch onderzoeken in het Caermersklooster, Vrouwebroersstraat te Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van de archeologisch ensembles afkomstig van de archeologische onderzoeken aan het Caermersklooster door de provincie Oost-Vlaanderen aan de Stad Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

  Het college van burgemeester en schepenen vraagt hierover advies aan de Cultuurraad.

 • 12.

  2022_GR_00475 - Overheidsopdracht van werken - Aanleggen van plantvakken na heraanleg wegenis in Gent - GD 07/2022 - Bestek - Vaststelling

 • 13.

  2022_GR_00414 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, en TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent. Het addendum regelt een hogere tussenkomst van de Stad in de kosten, een geactualiseerde projectplanning, een efficiëntere regeling van de betaling van de kosten tussen partijen én een vrijstelling voor WoninGent op de belasting inname openbaar domein. Het addendum heeft een kost van 22.000 euro als gevolg.

 • 14.

  2022_GR_00441 - OMV_2022022249 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden - met openbaar onderzoek - James Cookstraat , 9042 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het wijzigen van de fietsinfrastructuur binnen de site Kluizendok van dubbelrichtingsfietspad naar enkelzijdige fietspaden
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren

  • Aanvrager: North Sea Port Flanders NV PR met als contactadres John Kennedylaan 32 te 9042 Gent en de heer Peter Van Parys met als contactadres John Kennedylaan 32 te 9042 Gent
   • Adres: James Cookstraat 


  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, van een havenweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2022022249 aan James Cookstraat  zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 15.

  2022_GR_00442 - OMV_2021183526 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woningbouwproject: het bouwen van 2 meergezinswoningen met ondergrondse parkeergarage, rooien van bomen en heraanleg Potuitstraat - met openbaar onderzoek - Potuitstraat , 9040 Sint-Amandsberg - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het realiseren van een woningbouwproject: het bouwen van 2 meergezinswoningen met   ondergrondse parkeergarage, rooien van bomen en heraanleg Potuitstraat
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 5 bezwaren.

  • Aanvrager: ANTONISSEN DEVELOPMENT GROUP BVBA gevestigd te Napelsstraat 8 te 2000 Antwerpen en Sven Potvin - Bart Dufour wonende te Napelsstraat 8 te 2000 Antwerpen
   • Adres: Potuitstraat , 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 634 G5, (afd. 19) sectie C 634 H5, (afd. 19) sectie C 634 K5 en (afd. 19) sectie C 634 L5

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021183526 aan Potuitstraat   zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 16.

  2022_GR_00443 - OMV_2021182251 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond bestemd voor 13 eengezinswoningen met geclusterd bewonersparkeren met carports en het aanleggen van wegenis - met openbaar onderzoek - Edmond Ronsestraat - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond bestemd voor 13 eengezinswoningen met geclusterd bewonersparkeren met carports en het aanleggen van wegenis
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager : de heer Filip Overmeire met als contactadres Smissestraat 9 te 9970 Kaprijke, Michael Gurickx - Jay Detroyer met als contactadres Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge en de heer Vic Huys wonende te Oude Weg 39 te 9991 Maldegem

  • Adres : Edmond Ronsestraat  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021182251 aan Edmond Ronsestraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 17.

  2022_GR_00477 - OMV_2021168021 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een grond bestemd voor 1 bouwblok bestaande uit 34 sociale koopwoningen en 1 lot voor openbaar domein - met openbaar onderzoek - Goedendagstraat , Marseillestraat en New-Orleansstraat - De aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond bestemd voor 1 bouwblok bestaande uit 34 sociale koopwoningen en 1 lot voor openbaar domein
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Aanvrager : Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent

  • Adres : Goedendagstraat , Marseillestraat  en New-Orleansstraat  

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, wijziging, verplaatsing, opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021168021 aan Goedendagstraat , Marseillestraat  en New-Orleansstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden. 

 • 18.

  2022_GR_00457 - Reglement - Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement - Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft de toepassing van het getrapt tarief op enkele uitzonderlijke omstandigheden.

 • 19.

  2022_RMW_00043 - Beƫindiging zakelijk recht, natrekking woning en openbare verkoop woning en gronden gelegen in de Lichtelarestraat en Nieuwstraat in Lochristi - BZR 38 - Goedkeuring

 • 20.

  2022_RMW_00044 - Prijsaanpassing verkoop appartement en garage Keizervest te Gent - Goedkeuring

  Het opstarten van een tweede verkoop via Biddit van het appartement en garage gelegen te Keizervest 68 te 9000 Gent (inclusief kelder B2 en garage 28) en kadastraal gekend als Gent, 4de afdeling, sectie D, 3131 N 5, P0013, aan een verlaagde minimumprijs van 195.000,00 euro in plaats van 242.000,00 euro.