Terug commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)

Thu 12/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sami Souguir

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Groendienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Stedelijke Vernieuwing
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, en TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent, betreffende infrastructuurprojecten bouwvelden 1 en 3 in Nieuw Gent. Het addendum regelt een hogere tussenkomst van de Stad in de kosten, een geactualiseerde projectplanning, een efficiëntere regeling van de betaling van de kosten tussen partijen én een vrijstelling voor WoninGent op de belasting inname openbaar domein. Het addendum heeft een kost van 22.000 euro als gevolg.

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Financiƫn
Team Belastingen Wonen

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent