Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 13/04/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Eerstelijnszone Gent vzw met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

    De statutenwijziging van Eerstelijnszone Gent vzw wordt voorgesteld omdat een goede werking van de ELZ Gent vzw een statutenwijziging noodzakelijk maakte. Eerstelijnszone Gent vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om de statuten ook aan te passen met de recente wijzigingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW