Terug commissie algemene zaken, financiën en burgerzaken (AFB)

Tue 19/04/2022 - 20:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Bevoegdheid Stad

(onder)voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Politie - Directie Beheer
HRM

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Economie
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Preventie voor Veiligheid
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeergebouwen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Politie - Directie Beheer
HRM
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst