Terug
Gepubliceerd op 01/02/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 07/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • 1.

  2022_GR_00094 - Verkiezing van de voorzitter voor de commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen - Goedkeuring

 • 2.

  2022_GR_00095 - Verkiezing van de plaatsvervangend voorzitter voor de commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen - Goedkeuring

 • IR 1.

  2022_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Herbestemming kerk Baarle Drongen

 • IR 2.

  2022_MV_00069 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Zomerwerking Blaarmeersen

 • IR 3.

  2022_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Toekomst reuze WC-rol MSK

 • IR 4.

  2022_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Gebruik van de erfgoedbordjes van Faro voor de ontsluiting van culturele en toeristische informatie

 • IR 5.

  2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Livestreaming cultuur in WZC

 • 3.

  2022_GR_00085 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Proactieve dienstverlening- uitbouw Fundament - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met Digitaal Vlaanderen, Havenlaan 88 1000 Brussel betreffende Proactieve dienstverlening.
  De uitgaven aan deze samenwerking zijn geraamd op 138.632,00 euro (daarbinnen zit een marge van 30%). Dit bedrag is volledig beschikbaar middels de goedkeuring van de Digitaliseringscommissie op 17/11/2021. De overeenkomst treedt in werking op 04/02/2022 en loopt tot de oplevering van de resultaten door Digitaal Vlaanderen, de einddatum wordt geschat op december 2022.

 • e) Erkenning als sociaal-culturele vereniging. (documenten kunnen de raadsleden raadplegen op Mia)

 • 4.

  2022_GR_00091 - Subsidieovereenkomst voor de culturele werking in Wondelgem voor het cultuurseizoen 2021-2022 - Goedkeuring

 • 5.

  2022_GR_00092 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het budget 2022 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 24.223,00 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 35.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 6.

  2022_GR_00093 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2022 van het eredienstbestuur van Christus Koning - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2022- goed te keuren van het eredienstbestuur van Christus Koning.