Terug
Gepubliceerd op 01/02/2022

2022_GR_00085 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Proactieve dienstverlening- uitbouw Fundament - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2022_GR_00085 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Proactieve dienstverlening- uitbouw Fundament - Goedkeuring 2022_GR_00085 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende Proactieve dienstverlening- uitbouw Fundament - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het project "Proactieve dienstverlening stadsbreed fundament" is door de Digitaliseringscommissie op 17/11/2021 goedgekeurd om in uitvoering te gaan. Het nodige budget is door de digitaliseringscommissie goedgekeurd en beschikbaar bij District09.

Met dit project wordt het fundament uitgebouwd aan de hand van drie eerste usecases: 

- toetsing of een burger bij aankoop van UITPAS recht heeft op het kansentarief (obv Verhoogde Tegemoetkoming, Leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer of -begeleiding)

- automatische korting op facturen Stedelijk Onderwijs & Kinderopvang (obv Leefloon of obv drempelbedragen fiscaal inkomen (GBI))

- toetsing of burgers bij registratie LEZ recht hebben op sociale maatregelen (obv Verhoogde Tegemoetkoming en parkeerkaart handicap)

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met Digitaal Vlaanderen die de opzet van het Fundament binnen de Vlaamse bouwsteen "Automatisch Advies" zal uitvoeren. In de SWO worden afspraken rond timing, budget en samenwerking gemaakt. 

De overeenkomst treedt in werking op 04/02/2022 en loopt tot oplevering van de resultaten door Digitaal Vlaanderen, de einddatum wordt geschat op december 2022.


Activiteit

PR40801 Vereenvoudigen dienstverleningsprocessen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Digitaal Vlaanderen , Havenlaan 88 1000 Brussel voor Proactieve dienstverlening zoals gevoegd in bijlage. De overeenkomst treedt in werking op 04/02/2022 en loopt tot de oplevering van de resultaten door Digitaal Vlaanderen, de einddatum wordt geschat op december 2022.