Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Herbestemming kerk Baarle Drongen

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 07/02/2022 - 21:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Karla Persyn; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Sven Taeldeman; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Herbestemming kerk Baarle Drongen 2022_MV_00058 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Herbestemming kerk Baarle Drongen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

In de pers konden we lezen dat Kurt Defrancq, naast het uitbaten van assistentiewoningen voor kunstenaars, ook plannen heeft voor een cultuurcentrum in de kerk van Baarle Drongen, al dan niet gecombineerd met een receptieruimte in de pastorij.

In deze commissie vernamen we reeds dat er nog onderhandelingen bezig waren voor de aankoop van de pastorij, en dat er ook een open oproep was voor de herbestemming van de kerk.

Kandidaturen konden ingediend worden tot midden januari.

Ik heb nog enkele vragen hierrond:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 20/01/2022 - 18:00

Toelichting

  • Werd de open oproep inmiddels afgesloten? En welke kandidaturen zijn er binnen gekomen?
  • Is de aankoop van de pastorij ondertussen gelukt?
  • Wat is de verdere procedure voor de herbestemming?

Bespreking

Antwoord

De deadline voor het indienen van een voorstel voor de open oproep was vrijdag 14/01/2022. We hebben op de oproep één voorstel ontvangen, nl. van de Stichting Kurt Defrancq.

Op dinsdag 18/01/2022 was er een online infomoment voor de buurt. De presentaties en documenten zijn terug te vinden op de specifieke webpagina[1] van de stad Gent over, van, voor de herbestemming van de kerk.

Tot 30/01/2022 kon de buurt vragen of feedback op het voorstel doorgeven.

Op dinsdag 01/02/2022 vond de jurering van het voorstel plaats, door de betrokken stadsdiensten. De Stichting Kurt Defrancq heeft tijdens het jurymoment haar project toegelicht en al een aantal vragen van de betrokken stadsdiensten beantwoord.

De Stichting Kurt Defrancq wil in Baarle een project realiseren naar analogie met het Rosa Spierhuis in Amsterdam: een woonzorgcentrum met een uitgesproken cultureel en artistiek profiel, waar kunstenaars en wetenschappers hun kunsten en ambachten kunnen blijven uitoefenen en tegelijk de nodige zorg krijgen.

De Stichting heeft hiervoor al een samenwerking met Woon- en zorgcentrum Leiehome. 

wo 09/02/2022 - 09:06