Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Gebruik van de erfgoedbordjes van Faro voor de ontsluiting van culturele en toeristische informatie

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 07/02/2022 - 21:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Karla Persyn; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Sven Taeldeman; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Gebruik van de erfgoedbordjes van Faro voor de ontsluiting van culturele en toeristische informatie 2022_MV_00081 - Mondelinge vraag van raadslid Annelies Storms: Gebruik van de erfgoedbordjes van Faro voor de ontsluiting van culturele en toeristische informatie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Her en der  verspreid over het centrum van de stad en de deelgemeenten staan bordeaux borden aan erfgoedgebouwen en kunstwerken in de publieke ruimte. Op deze borden staat culturele en toeristische informatie in drie talen vermeld over de gebouwen en de kunstwerken zodat bezoekers en geïnteresseerde Gentenaars meer te weten kunnen komen over die gebouwen en kunstwerken. Op de Tondeliersite heeft het Industriemuseum ook infoborden geplaats aan de gashouders met de nodige info én heeft ze op de borden ook een QR-code aangebracht die linkt naar de ErfgoedApp. De ErfgoedApp is een app die Faro heeft ontwikkeld en die toelaat om bv extra info te krijgen bij een bezoek aan een bepaalde locatie, die ook routes en historische kaarten aanbiedt en spelen en zoektochten bevat. Je hoeft enkel de app te downloaden en de QR code te scannen. Deze App wordt ook reeds door enkele van onze musea gebruikt.

Er kan dus op een informatiebord een link naar de erfgoedapp worden gelegd door een het logo en de QR-code op het bord te vermelden (dat is gebeurd op de Tondeliersite) maar sedert kort heeft Faro ook erfgoedbordjes ontwikkeld die apart kunnen opgehangen worden en die bv aangeven dat er op die plek een boeiend verhaal te vertellen is. Dit kan bv nuttig zijn om op te hangen aan de gevel van een huis waar een historische of bekende figuur heeft gewoond. De bordjes zijn 15 x 10 cm groot en zijn te verkrijgen bij Faro aan 75 euro (exclusief BTW).

Indiener(s)

Annelies Storms

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 13:03

Toelichting

Mijn vragen:

  1. Plaatst de Stad nog steeds bordeaux borden bij erfgoedgebouwen en kunstwerken; Zo ja, hoeveel, waar en wat is de timing ?
  2. Is de Stad van plan op deze borden ook de ErfgoedApp met de QR-code te plaatsen als digitaal verlengstuk voor wie meer info wenst?
  3. Is de Stad van plan om de aparte erfgoedbordjes te gebruiken? Zo ja, voor welke gelegenheden, wanneer en waar?

Bespreking

Antwoord

Zoals u aanhaalt werden er de afgelopen jaren tientallen verklarende erfgoedborden geplaatst bij erfgoedgebouwen en kunstwerken. Niet alleen in het historisch centrum, maar ook in de Gentse wijken en deelgemeenten.

Met dat initiatief wilde de Cultuurdienst eerst en vooral een bijdrage leveren aan het vertellen van het rijke historische verhaal van onze stad. Een behoefte waar vooral Charles Landry jaren geleden al de aandacht op vestigde in zijn rapport van zijn creative city scan.

Als er nu nog borden bijgeplaatst worden is dat om hiaten op te vullen of in functie van nieuwe ontwikkelingen en ideeën.

In 2019 werden er nog borden bijgeplaatst aan de Minardschouwburg en aan de Peperbus. In 2020 kwamen er een bordje aan het Maaseikplein en de Dulle Griet en werden de erfgoedborden aan ‘Bij Sint-Jacobs’ en de Groentenmarkt vernieuwd.

Vorig jaar kwamen er door coronaomstandigheden geen nieuwe. Op dit ogenblik loopt er wel nog een vraag om een erfgoedbord te plaatsen in het André de Smulparkje (Ledeberg) ter herdenking van oorlogsslachtoffers.

Omdat er verschillende van dergelijke plekken zijn in onze stad, is er binnenkort een overleg ingepland om te bekijken, ook met Onroerend Erfgoed en de betrokken verenigingen, hoe er het beste stadsbreed op die vraag kan worden ingegaan.
 

Om verder te gaan met uw tweede vraag:

De essentie van de erfgoedborden is dat op deze borden zélf de content staat (overigens niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans en in het Engels). Het is dus de bedoeling om net niét te moeten doorverwijzen naar een website om meer context te krijgen.

Bovendien beschikt ook niet iedereen over een smartphone om dat vlot te kunnen doen. Ook voor buitenlandse toeristen is het vaak complex om doorverbonden te worden richting een Vlaamse app. Waar het echter wel aangewezen is om meer duiding te voorzien, is er nu al een QR-code op het bord aangebracht, en dit zullen we ook blijven doen. Dit is onder meer het geval bij de Blauwe Vogels.

Sinds vorig jaar is de cultureel erfgoedwerking van de Cultuurdienst verplaatst naar de Gentse cultureel erfgoed cel, die gehost wordt door het STAM binnen het AGB Erfgoed. Het is daarom sindsdien aan de erfgoed cel om rond het gebruik van de erfgoedapp in samenwerking met de Gentse erfgoedsector een beleid te ontwikkelen.

De erfgoed cel ziet de erfgoedapp als een heel nuttig instrument. De app wordt breed gedragen in Vlaanderen en ontwikkelt zich snel met heel wat hedendaagse opties, zoals artificiële intelligentie en augmented reality. De werkwijze nodigt ook uit tot een andere en alternatiever aanpak met veel meer interactie met de gebruiker.

In West-Vlaanderen waren er bijvoorbeeld al erfgoednachtspelen voor jeugdbewegingen, waarin de app centraal stond. Dit om aan te geven hoe breed de inzet kan zijn. De Gentse erfgoed cel reikte overigens de app zelf al aan studenten en initiatieven vanuit het verenigingsleven, in functie van hun concrete erfgoedvragen. 

Als dienstverlener ziet de erfgoed cel ook zeker de vele mogelijkheden voor verenigingen om met de erfgoedapp vrij aan de slag te gaan. Daartoe plant de Gentse erfgoed cel in het najaar een uitgebreide vorming voor initiatiefnemers.

Met de aparte bordjes van Faro wordt op dit ogenblik nog niet getest. Dat betekent natuurlijk niet dat de erfgoedapp niet ruim kan worden inzet. Dat kan bijvoorbeeld ook geïntegreerd in andere borden of zelfs zonder fysieke drager.

De erfgoedapp biedt vooral de mogelijkheid meer content toe te voegen, interactief te werken, video, audio of augmented reality toe te voegen en hierrond heel specifiek te gaan werken. De app biedt de mogelijkheid inhoudelijk heel gelaagd te werken. Voor bijvoorbeeld de 19de -eeuwse gordel lijkt zo’n dynamisch en soms tijdelijk aanbod extra interessant.

Er zijn overigens al een tiental Gentse toepassingen actief op de Vlaamse erfgoedapp, waarvan verschillende van onze musea en historische huizen.

De ontwikkeling van de Vlaamse erfgoedapp is dus in Gent als het ware in volle ontwikkeling en de Gentse erfgoed cel zal hierin blijvend een stimulerende rol spelen.

wo 09/02/2022 - 09:10