Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Toekomst reuze WC-rol MSK

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 07/02/2022 - 21:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Karla Persyn; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Sven Taeldeman; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Toekomst reuze WC-rol MSK 2022_MV_00079 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: Toekomst reuze WC-rol MSK

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

Tot 31 januari konden kandidaten zich aanmelden om de reuze WC-rol van het MSK over te nemen.

Vanuit de stad gingen we de voorkeur geven aan een Gentse bestemming.

Doordat het kunstwerk van Zephir ontworpen werd door architect Lode Van Pee, heb ik uiteraard een serieuze nieuwsgierigheid in deze.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 08:19

Toelichting

Zijn de kandidaturen ondertussen afgerond?

Hoeveel kandidaten zijn er om dit kunstwerk over te nemen?

Is de keuze voor de overnemer ondertussen gekend? Of op welke termijn zou die gekend zijn?

Bespreking

Antwoord

Sta me toe te starten met een kleine correctie: de reuzegrote WC-rol staat uiteraard niet aan het MSK maar aan een ander kunstmuseum in Gent, het Design Museum. De WC-rol diende als sanitair blok op de binnenplaats van het museum, en moet ten laatste in mei plaatsmaken voor de nieuwe vleugel DING.

Exact een week geleden, op maandag 31 januari, werd de kandidaatstelling voor de overname van de WC-rol afgesloten.

Er dienden zich 7 zeer diverse kandidaten aan: een school, een projectontwikkelaar, twee socioculturele organisaties en privépersonen. De meeste kandidaten komen uit onze stad, maar er is ook van buiten de stad interesse.

Op woensdag 2 februari werd er een plaats bezoek georganiseerd dat begeleid werd door de ontwerper, een technische expert van FM en de verantwoordelijke facility management van het museum.

De komende weken zal een jury de kandidaturen beoordelen op basis van de vooropgestelde criteria. Het voorstel van de jury zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college. De ‘vervreemding’ van het kunstwerk uit het patrimonium van Stad Gent zal vervolgens, normaliter in maart, ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

wo 09/02/2022 - 09:07