Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Livestreaming cultuur in WZC

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 07/02/2022 - 21:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Karla Persyn; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Sven Taeldeman; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Livestreaming cultuur in WZC 2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Karlijn Deene: Livestreaming cultuur in WZC

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Karlijn Deene

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 14:32

Toelichting

Voor senioren die moeilijk te been zijn of met ernstige gezondheidsproblemen kampen is het geen evidentie om aan cultuurbeleving te doen. De beleidsnota cultuur bevatte hierover een interessante piste, gericht in eerste instantie op ouderen in woonzorgcentra, maar bij uitbreiding ook in ziekenhuizen of thuis:

“De livestreaming van voorstellingen, concerten of museumbezoeken, met professionele technische ondersteuning of via een facebook live, bieden een enorme opportuniteit om cultuur vrij makkelijk tot bij de doelgroep te brengen. Er werd vastgesteld dat de interne televisiekanalen in woonzorgcentra, en met uitbreiding ook in ziekenhuizen, een mogelijkheid biedt om ouderen en langdurig zieken te bereiken met het Gentse cultuuraanbod. Ook voor ouderen die thuis wonen is het een optie om via hun lokale televisiekanalen cultuur in de huiskamer te brengen. De technische realisatie en het daaraan gekoppelde kostenplaatje moeten onderzocht worden.” 

Graag stel ik hierover volgende vragen: 

  1. Welke stappen zijn er al gezet op vlak van technische haalbaarheid en budget?
  2. Werd hierover al overlegd met de Gentse cultuursector? Wat zijn de reacties?

Bespreking

Antwoord

Als antwoord op de commissievraag in verband met live-streaming van collega Bouve, gaf ik in maart 2020 aan dat er zowel binnen het directieteam cultuur, sport en vrije tijd als met de sector overleg was over deze materie. Ik was dan ook het idee genegen om dit verder op te nemen. Dit engagement werd nadien inderdaad ook in mijn beleidsnota cultuur geconcretiseerd.

Twee jaar later, ga ik graag in op 2 geslaagde initiatieven die in dit kader ontwikkeld werden in onze stad, namelijk het streaming platform Sound of Ghent en UiTinGentTV.

In de gemeenteraad van december 2020 keurden we de ondersteuning goed voor de ontwikkeling van het streaming platform Sound of Ghent. Tien structurele partners (waaronder de Handelsbeurs, NTGent en De Centrale) creëerden via dit project een uitgebreid kwaliteitsvol streaming aanbod. Occasioneel stapten daarnaast nog talrijke andere partners mee in het verhaal. De variabele kost voor de opnames werd hierbij steeds door de organisator gedragen.

Uiteraard was het inzetten op streaming een schot in de roos op het moment dat de zalen omwille van COVID gesloten waren voor publiek. In de eerste jaarhelft van 2021 werden er via Sound of Ghent maar liefst 293 events aangeboden, waarvoor 25.639 tickets verkocht werden en waarbij men kan uitgaan van meer dan 50.000 kijkers. Heel wat opnames waren nadien ook te bekijken via ‘Podium 19’, het tijdelijke cultuurkanaal getrokken door de Vlaamse kunstinstellingen.

Uit de uitgebreide publieksbevraging die Sound of Ghent vorige zomer uitstuurde, blijkt dat 75,3% van de bevraagden in een 'normale' toekomst ook nog livestreams online wil beleven en dat 77,4% tevreden tot zeer tevreden is over het platform. 

Er volgende aansluitend een grondige evaluatie met de betrokken artistieke partners. Deze kunnen we als volgt samenvatten:

  • De variabele kost per voorstelling is hoog. Gemiddeld wordt er gerekend op 3.500 euro, maar - zoals ik vorige maand in het vragenuur van de gemeenteraad aangaf - kan de captatie van een symfonisch concert al snel oplopen tot 8 à 10.000 euro.
  • Op het moment dat de zalen voor publiek gesloten waren, was dit een kost die de sector  met volle overtuiging incalculeerde. Op dat moment was streaming vrijwel de enige manier om artiesten met het publiek te verbinden.
  • Streaming blijven combineren met live concerten en voorstellingen is, naast het financiële aspect, bij de meeste huizen geen prioriteit als het gaat over het bereiken van een regulier publiek. Er gaat niets boven een live-beleving en dat behoort uiteraard tot de DNA van alle organisaties die Sound of Ghent vormgeven.
  • Als laatste conclusie klinkt er dat streaming een enorme opportuniteit betekent als het gaat over het bereiken van kwetsbare doelgroepen, waaronder bewoners van woonzorgcentra en ziekenhuizen. 

We mogen stellen dat de evaluatie van Sound of Ghent grotendeels gelijkloopt met de visie die er momenteel in de sector heerst betreffende streaming. 

Elke cultuurorganisatie, of het nu gaat over een museum of een concertzaal, heeft de voorbije periode heel wat nieuwe expertise opgebouwd en werd verplicht om op een hele andere manier naar het publiek te kijken.

Er zijn nog steeds voorstellingen die gestreamd worden.  Denk maar aan het sociaal samenzangproject “Allez, Chantez!” dat maandelijks vanuit de Handelsbeurs uitgezonden wordt.  

Een vraag vanuit de sector om voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen meer op streaming in te zetten ontving ik op dit moment niet. Organisaties oriënteren vaak zelf hun middelen publiekswerking in deze richting.

Om te eindigen nog even een korte evaluatie van UiTinGentTV, een project dat opgestart werd in maart 2020. De doelstelling van UITinGenTV is cultuur via de televisie tot in de huiskamer brengen van mensen die fysiek niet meer in staat zijn om op locatie te participeren.

Via deze weg werd in de voorbije periode content van vele cultuurorganisaties (waaronder Opera Ballet Vlaanderen, onze musea, Campo, het Vernieuwd Gents Volkstoneel) aangeboden in vijf woonzorgcentra van het OCMW. 

Ondertussen worden er al bijna 2 jaar 3 culturele activiteiten gedurende 2 weken op vaste momenten uitgezonden. 

Er zijn geen concrete kijkcijfers, maar medewerkers in de woonzorgcentra gaven aan dat het project in de smaak valt bij de bewoners. Cruciaal is de afstemming van een divers en geschikt aanbod, en dit wordt door het departement cultuur nauw opgevolgd met de betrokken woonzorgcentra en cultuurhuizen. 

Bij UiTinGentTV ligt de focus niet op ‘live’-streaming, maar naar kwetsbare groepen biedt dit ook niet altijd een meerwaarde, zoals ik in mijn antwoord op de vraag van collega Bouve ook aangaf. Met UiTinGentTV kunnen we heel flexibel de duur en het tijdstip van uitzendingen aanpassen, wat in de voorbije periode ook gebeurde.

Voor een uitbreiding naar andere woonzorgcentra en ziekenhuizen is er een substantiële bijkomende inspanning nodig qua budget en personeel. 

Zoals ik ook vorig maand in het vragenuurtje al zei: de coronacrisis heeft ons meer dan ooit uitgedaagd om nieuwe dingen te doen. We zullen moeten bekijken, in post-coronatijd, op welke manier we middelen kunnen vrijmaken voor de zaken die bewezen hebben het potentieel te hebben om ‘blijvers’ te zijn.

Tot zover mijn antwoord

wo 09/02/2022 - 09:12