Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Naakte reus tijdelijk naar Gent?

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 07/02/2022 - 21:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Karla Persyn; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Johan Deckmyn; Sven Taeldeman; Anne Schiettekatte; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Nicolas Vanden Eynden; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Sandra Van Renterghem; Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Veli Yüksel; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Naakte reus tijdelijk naar Gent? 2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Naakte reus tijdelijk naar Gent?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds afgelopen najaar bekend raakte dat de ‘naakte reus’ langs de E17 in Waregem zou geveild worden is er ook in onze stad weer animo rond de ‘Cycloop’, intussen 22 jaar geleden één van de blikvangers van ‘Over The Edges’. Eerst was er de oproep van oud-collega Guy Reynebeau om de Cycloop terug naar Gent te halen: “Hij is voor deze stad gemaakt, hier hoort hij thuis. Geef hem een plaats op het Museumplein”, klonk het. U gaf daarop aan dat het S.M.A.K. geen vragende partij was, en dus niet geneigd was om het kunstwerk te kopen. Inmiddels werd de naakte reus gekocht door een ondernemer uit Eeklo en ontstond het idee om de reus tijdelijk, als afscheidsmoment, naar Gent te halen.

Als ik de pers van de afgelopen jaren er op nalees heeft het 7 meter hoge werk van de Italiaanse kunstenaar Marco Boggio Sella al een bewogen bestaan gekend: van blikvanger, over veredelde tuinkabouter en bouwovertreding tot slachtoffer van brandstichting, …

De reus vandaag heeft nog nauwelijks een link met het originele werk dat destijds in onze stad te zien was, de nieuwe reus lijkt zelfs niet op de Cycloop. Er wordt gesproken over een replica, maar zelfs dat is twijfelachtig aangezien de reus naar verluidt tot stand kwam zonder toestemming van de kunstenaar.

De meningen over het tijdelijk naar Gent halen van de reus zijn dan ook verdeeld.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 17:54

Toelichting

Hoe staat u tegenover het tijdelijk naar Gent halen van de reus?

Zal die desgevallend een plek krijgen in onze stad? Zo ja, zijn er al ideeën waar?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat dit werk van Marco Boggio Sella een bewogen geschiedenis kent. Ik ga hier even in detail op in.

De kunstenaar had het plan een hyperrealistische reus of cycloop te maken die bijna levensecht zou lijken in het historische decor van onze stad, namelijk aan de Sint-Michielshelling. De in kunststof gemaakte sculptuur werd gerealiseerd door Marien Markov, een beeldhouwer uit Sofia. De sculptuur is tien dagen voor de opening van de tentoonstelling in situ geïnstalleerd, en ter plekke volledig geschilderd.

De intentie om een levensechte huidskleur te hebben is door technische omstandigheden mislukt, wat ervoor gezorgd heeft dat de sculptuur er meer oranje en geel uitzag dan zachtroze. 

Het gerealiseerde beeld stond dus ver van de in aanvang uitgesproken intentie van de kunstenaar om een levensecht beeld te maken. De oorzaak ervan was het geringe budget en de korte productietijd.

Na de tentoonstelling is de sculptuur in Gent achtergebleven. Het originele beeld is op een bepaald moment in een brand verloren gegaan. Het vandaag voor bijna 30.000 euro verkochte beeld is, volgens mijn info, een niet-geautoriseerde kopie van de cycloop uit de tentoonstelling ‘Over the Edges’.

Op de raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design van 31 januari, waartoe het SMAK behoort, werd de mogelijke stop van de reus in Gent uitgebreid besproken. Dit is uiteraard het orgaan met de adequate expertise die nodig is om hier een standpunt over te kunnen innemen.

Ik citeer de directeur van het S.M.A.K in de samenvatting van dit gesprek:

  • “De kunstenaar Marco Boggio Sella was op geen enkel moment betrokken bij het maken van een replica van zijn kunstwerk. De huidige mascotte (dat is de beste omschrijving voor het werk) erkent op geen enkel moment de rechten van de maker. De replica is dus een niet-geautoriseerde toe-eigening van de sculptuur van Marco Boggio Sella. 
  • De artistieke kwaliteit van dit kunstwerk is gering of onbestaande. Tussen 2000 en vandaag heeft de kunstenaar Marco Boggio Sella weinig of geen werk meer gerealiseerd, of in elk geval geen werk met een betekenisvol karakter. 
  • In de samenleving waarin we vandaag leven, 22 jaar na ‘Over the Edges’, lijkt het weinig gepast om een middelmatige sculptuur van een naakte blanke man in de openbare ruimte te installeren.
  • Het S.M.A.K. kijkt met bijzonder veel trots terug naar de tentoonstelling ‘Over The Edges’, maar wil op geen enkel moment geassocieerd worden met dit verhaal. Het S.M.A.K. heeft de gewoonte kunstenaars respectvol te behandelen en financieel te honoreren. Het S.M.A.K distantieert zich volledig van deze amateuristische praktijk die van weinig respect voor de kunstenaar getuigt.
  • In de Stad Gent wonen kunstenaars van wereldformaat zoals Berlinde De Bruyckere, Michaël Borremans, Dirk Braeckman en Wim Delvoye. De tijdelijke installatie van dit kunstwerk van Marco Boggio Sella zou een absolute aanfluiting zijn ten aanzien van kunstenaars die in deze stad wonen, en werk van wereldniveau realiseren.” 

Einde citaat.

Collega D’Hose, met deze argumentering in het achterhoofd, is het niet verdedigbaar om de reus een tijdelijke plek te geven in de openbare ruimte van onze stad, laat staan op het museumplein. Dit is dan ook het unaniem standpunt van de Raad van Bestuur, waarin alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd, en waarvan ikzelf voorzitter ben. 

Tot zover mijn antwoord.

wo 09/02/2022 - 09:03