Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 07/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met Digitaal Vlaanderen, Havenlaan 88 1000 Brussel betreffende Proactieve dienstverlening.
    De uitgaven aan deze samenwerking zijn geraamd op 138.632,00 euro (daarbinnen zit een marge van 30%). Dit bedrag is volledig beschikbaar middels de goedkeuring van de Digitaliseringscommissie op 17/11/2021. De overeenkomst treedt in werking op 04/02/2022 en loopt tot de oplevering van de resultaten door Digitaal Vlaanderen, de einddatum wordt geschat op december 2022.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed