Terug
Gepubliceerd op 03/06/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • a) Bespreking.

 • b) Document toegestuurd op woensdag 11 mei 2022. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

 • d) Nihil.

 • IR 1.

  2022_MV_00350 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Zwembad Neptunus Wondelgem – Stand van zaken

 • IR 2.

  2022_MV_00361 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Geluidsoverlast evenementenweide Blaarmeersen

 • e) Advies expertencommissie blauwalgen.