Terug
Gepubliceerd op 15/06/2022

2022_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: ma 13/06/2022 - 20:03
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Stijn De Roo; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Sofie Bracke; Sami Souguir; Annelies Storms; Patricia De Beule; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Els Roegiers; Emilie Peeters; Veli Yüksel; Anneleen Schelstraete

Afwezig

Christiaan Van Bignoot; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Alana Herman; Caroline Persyn; Gert Robert; Christophe Peeters; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Anneleen Schelstraete
2022_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten 2022_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Over een goeie maand kunnen we eindelijk weer met zijn allen de benen losgooien op de Gentse Feesten. De stad en de organisatoren namen al heel wat initiatieven om het comfort van de bezoekers te verhogen: het voorzien van voldoende sanitair, cashless betaling mogelijk maken, het stimuleren van een gebruiksvriendelijk systeem van herbruikbare bekers, enz.

Eén faciliteit mis ik persoonlijk nog: lockers. Ik heb in het verleden al enkele malen voorgesteld om lockers te voorzien. Die zouden namelijk voor heel wat bezoekers handig zijn: motorrijders kunnen er hun helm in kwijt, anderen een volle sjakosj of rugzak met een extra trui of regenjas die uiteindelijk helemaal niet nodig blijkt. Het is ook aangenamer voor de andere bezoekers als al die items niet mee moeten naar bijvoorbeeld een overvolle Vlasmarkt.

In 2016 zouden er lockers geïnstalleerd worden, maar toen werden we jammer genoeg geconfronteerd met acute terreurdreiging. Intussen is die gelukkig verminderd, maar de voorbije jaren hadden we dan weer andere zorgen. Nu we eindelijk weer naar ‘normale’ Gentse Feesten lijken te gaan – alhoewel, de Gentse Feesten zijn natuurlijk nooit ‘normaal’ – is het moment aangebroken om dit opnieuw te bekijken. Hopelijk kunnen we bezoekers zo een faciliteit bieden die ze ook op bijna alle andere festivals terugvinden.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 07/06/2022 - 17:52

Toelichting

Kunnen er dit jaar lockers voorzien worden op de Gentse Feesten?

Als de timing daarvoor te krap zou blijken, kan u uw diensten nu al vragen om dit te voorzien voor de editie van 2023?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag.

Het is een pertinente vraag, maar het antwoord voor 2022 zal u waarschijnlijk een beetje ontgoochelen. Sta me toe daarover uit te breiden. 

In 2016 nam toenmalig schepen Peeters al initiatief om lockers te plaatsen tijdens de Gentse Feesten in een proefproject  in samenwerking met een firma die een (toen) vernieuwend concept wilde introduceren waarbij lockers ook gebruikt konden worden om powerbanks te ontlenen of gsm-toestellen op te laden. Helaas, zoals u ook aangeeft, werden delen van Europa op dat moment geteisterd door de dreiging van terreur. Er is op dat moment beslist om het plaatsen van de lockers te annuleren, op uitgesproken negatief advies van de veiligheidsdiensten, met als reden dat er een te groot risico was op het anoniem plaatsen van een explosief. In 2022 is het niveau van de terreurdreiging in België afgezwakt naar niveau 2, "gemiddeld". Dit betekent dat er nog steeds een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen, met elk hun kostenplaatje, worden genomen. Dit om te kunnen anticiperen op mogelijke verhoogde dreiging. Lockers zouden kunnen geplaatst worden, maar niet op hoofdassen. De politie adviseert ook om deze te plaatsen op zogenaamde 'natuurlijk beschermde plaatsen', waar liefst ook cameratoezicht is. Deze plaatsen zijn eerder beperkt in de Gentse Feestenzone, want de meesten zijn al intensief in gebruik. 

Er zijn dus een aantal technische en financiële bedenkingen te maken. Om op een dergelijk systeem te organiseren moet er dus op een bepaalde manier controle zijn op wat men binnenbrengt, omwille van veiligheid en krantvriendelijkheid. Het open karakter van de Gentse Feesten, dat we allemaal koesteren, laat dit helaas niet zomaar toe zonder een extra investering in begeleiding door bv. personeel. Op andere festivals of in nachtclubs waar er lockers aangeboden worden, vindt er sowieso een toegangscontrole plaats aan de ingang. Maar deze festivals en clubs hebben dan ook überhaupt een ingang, dat is een heel ander verhaal op de Feesten. 

Er dient dus onderzocht te worden onder welke voorwaarden er in de toekomst wel lockers kunnen geplaatst worden. Daarvoor zal vooral de input van de betrokken veiligheidsdiensten nodig zijn, bovenop de overwegingen die ik zonet aanhaalde rond het voorzien van extra personeel. We kunnen dan bijvoorbeeld wel een kader uitwerken waarbinnen de organisatoren op de pleinen deze dienstverlening binnen de feestkern kunnen aanbieden. We nemen uw vraag dus mee in de voorbereiding richting 2023. Eventueel bekijken of die lockers dan ook buiten de Gentse Feesten een nut kunnen dienen. 

Voor één keer is een doos niet goed genoeg, maar is een locker beter om aan uw vraag te voldoen.  

Voorlopig zullen we die onverwachte regenbui over ons moeten laten waaien en moeten wachten op die eerste zonnestralen op de Vlasmarkt om de nachtelijke kou te verdringen. Geef toe, ook dat is een beetje Gentse Feesten traditie. 

di 14/06/2022 - 08:42