Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 13/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 3.

  2022_MV_00366 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Mogelijkheden gebruik van de Uitpas bij de toegang tot de Blaarmeersen

 • IR 4.

  2022_MV_00370 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Participatie Gravensteen

 • IR 5.

  2022_MV_00372 - Mondelinge vraag van raadslid Bert Misplon: Gokreclame op Gentse sportevenementen

 • IR 6.

  2022_MV_00373 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Lockers Gentse Feesten

 • 1.

  2022_RMW_00053 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.

 • 2.

  2022_GR_00524 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.

 • f) Erkenning als sociaal-culturele vereniging. (raadsleden kunnen dit document raadplegen op Mia)

 • 3.

  2022_GR_00517 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede, Voorhavenlaan 84 te 9000 Gent  voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Meulestede, Voorhavenlaan 84 te 9000 Gent voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 4.

  2022_GR_00518 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor de culturele werking voor het cultuurseizoen 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor de culturele werking voor het cultuurseizoen 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met Cultuurplatform Wondelgem voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 5.

  2022_GR_00515 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, Dorpsstraat 3I te 9052 Zwijnaarde voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Ontmoetingscentrum Zwijnaarde, Dorpsstraat 3I te 9052 Zwijnaarde voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 6.

  2022_GR_00516 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg, Groot Begijnhof 67 te 9040 Sint-Amandsberg voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 7.

  2022_GR_00513 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Initiatief voor Jonge Kunst voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt  verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw lnitiatief voor Jonge Kunst, Kasteeldreef 2 te 9030 Mariakerke voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 8.

  2022_GR_00514 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen, Treinstraat 31 te 9031 Drongen voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt  verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Projecten Cultuurplatform Drongen, Treinstraat 31 te 9031 Drongen voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 9.

  2022_GR_00511 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Borluut Sint-Denijs-Westrem voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem, Simon Beninglaan 4 te 9051 Sint-Denijs-Westrem voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Borluut Dekenij Sint-Denijs-Westrem, Simon Beninglaan 4 te 9051 Sint-Denijs-Westrem voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 10.

  2022_GR_00512 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma, Ledestraat 38 te 9040 Sint-Amandsberg  voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Anamma, Ledestraat 38 te 9040 Sint-Amandsberg voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 11.

  2022_GR_00510 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp, Kleemstraat 114 te 9041 Oostakker voor de culturele werking voor de cultuurseizoenen 2020-2021 en 2021-2022, waarbij de subsidieovereenkomst wordt verlengd van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Dekenij Oostakkerdorp, Kleemstraat 114 te 9041 Oostakker voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 12.

  2022_GR_00534 - Toekenning van een nominatieve subsidie aan Kollekasteel vzw voor de algemene jaarwerking 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve toekenning en uitbetaling van de nominatieve subsidie van 3.000 EUR - die nominatief in de principiële lijst 2022, principieel goedgekeurd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2022, is opgenomen - aan  Kollekasteel vzw, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Gent voor de algemene jaarwerking goed te keuren.

 • 13.

  2022_GR_00533 - Addendum actieve vrijetijdsparticipatie bij de UiTPAS modelovereenkomst voor DKO niet-stedelijke netten binnen Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum bij de modelovereenkomst UiTPAS, waarin de afwijkende modaliteiten vastgelegd worden voor de samenwerking met DKO niet-stedelijke netten binnen Gents grondgebied goed te keuren en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om dergelijke addenda te sluiten op basis van dit addendum actieve vrijetijdsparticipatie in bijlage. Het addendum treedt in werking op 1 september 2022 en loopt tot 30 juni 2025.


 • 14.

  2022_GR_00535 - Inbreng van gebruiksrecht in TMVW - Uitbreiding van de toetreding tot de Divisie Secundaire Diensten (S)-divisie voor de sites Hondelee (Zwijnaarde) en Sint-Gerolfstraat (Drongen) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

  • de inbreng in TMVW van het gebruiksrecht  en de daarmee gepaard gaande rechten van de volgende projectsites
   • voetbalterreinen en accommodatie gelegen te Hondelee (Zwijnaarde)
   • 4 parkeerplaatsen en een hoogspanningscabine gelegen te Sint-Gerolfstraat (Drongen)

  • de waarde van het gebruiksrecht bedraagt € 64.644.
   Dit gebruiksrecht wordt door TMVW aan Stad Gent vergoed onder de vorm van:
   • een eenmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 22.275,39 uitbetaald in twaalf schijven
   • 828 S-aandelen met nominale waarde van € 50, ten belope van € 41.400;
   • het negatief saldo van -€ 31,39 wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie.

   De stad beschikt hierdoor over 50 Sk-aandelen, 358 798 S-aandelen en een resterende uitgiftepremie van 5,99 euro.

 • 15.

  2022_GR_00642 - Samenwerkingsovereenkomst City Deal E-Inclusion by Design - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent, District09 en het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden in het kader van de City Deal E-Inclusion by Design.

  Deze overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2022 en loopt tot en met 1 maart 2025, de projectmiddelen voor een totaal van 247.500€ personele middelen en 24.000€ projectmiddelen worden toegekend aan District09.

 • 16.

  2022_GR_00651 - Toekenning van een structurele subsidie aan Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw, Bagattenstraat 174, 9000 Gent, waarbij een jaarlijkse subsidie van 32.905,27 euro wordt voorzien voor de periode 1/07/2022 tot en met 31/06/2031. De subsidie is bedoeld om de aan sogent verschuldigde huurprijs te kunnen voldoen met betrekking tot het huren van een loods voor het bewaren van de erfgoedcollectie.

 • 17.

  2022_GR_00652 - Toekenning van een structurele subsidie aan Liberas vzw (Kramersplein 23, 9000 Gent). - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent, waarbij een jaarlijkse subsidie van 32.905,27 euro wordt voorzien voor de periode 1/07/2022 tot en met 31/06/2031. De subsidie is bedoeld om de aan sogent verschuldigde huurprijs te kunnen voldoen met betrekking tot het huren van een loods voor het bewaren van de erfgoedcollectie.

 • 18.

  2022_GR_00594 - Politieverordening Gentse Feesten 2022 - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de 'Politieverordening Gentse Feesten 2022', goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2022, te wijzigen, met inwerkingtreding op 1 juli 2022.