Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 11/04/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
  • Aan de gemeenteraad  wordt gevraagd het nieuw 'Reglement Organisatoren voor 'Artiest zoekt...'', met inwerkingtreding op 30 juni 2022, goed te keuren en het 'Reglement Artiest zoekt Feestneus', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2010, op te heffen.

    Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuw reglement voor advies voor aan de cultuurraad.

  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het nieuw 'Reglement Open oproep artiesten voor 'Artiest zoekt...'' goed te keuren, met inwerkingtreding op 30 april 2022, en het 'Reglement Open oproep aan artiesten', goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015, op te heffen.

    Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van nieuw reglement voor advies voor aan de Cultuurraad.

Bibliotheek
Staf
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies uit te brengen, mits inachtneming van aangebrachte correcties, over de rekeningen voor het dienstjaar 2021 – reeks 2 van de kerkbesturen van: Sint-Amandus (Gent-Oostakker), Sint-Catharina (Gent-Wondelgem), Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem), Sint-Gerulfus (Gent-Drongen), Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem), Sint-Livinus (Gent-Ledeberg), Sint-Martinus, Verenigde Protestantse Kerk van België (Gent-Brabantdam), Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord), Evangelische kerk Bourgoyen.

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning