Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00037 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00037 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring 2022_GR_00037 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 92.278,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.


  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
  De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 7 en 8 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Op korte tijd komt een grote groep nieuwe bewoners in de wijk Westveld. De gezinssamenstelling zal heel divers zijn. Er kunnen vooroordelen leven tav van de nieuwe bewoners. Het is belangrijk dat er aandacht is voor het onthaal van deze nieuwe bewoners en het creëren van samenhang. OCUP vzw wil de buurtbewoners verbinden: oud en nieuw, jong en oud.
  De uitvoerder wil vooroordelen wegwerken door informatie te geven oa over de diensten en waarvoor men waar terecht kan. Integratie van nieuwe bewoners in de wijk staat centraal.

  De subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, gaat in op 01 januari 2022 en eindigt op 31 december 2024.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
  Budgetplaats 3454000GW 
  Categorie*
  Subsidiecode niet relevant 
  2022 27.000 euro 
  2023 30.678 euro 
  2024 31.447 euro 
  2025 3.153 euro 
  Later  
  Totaal 92.278 euro 

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

  Besluit

  Artikel 1

  Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst  voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024, waarbij een subsidie van 92.278 euro wordt toegekend.