Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring 2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.977,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In Gent zijn er 70 jeugdbewegingen, goed voor 10.000 kinderen en jongeren die op dit moment actief lid zijn van een jeugdbeweging.

Een aantal van deze jeugdbewegingen zijn getroffen door het noodweer deze zomer. Zo zijn een aantal kampen verplicht geweest om de kampplaats te evacueren en het kamp stop te zetten. De kinderen en leiding konden in sommige gevallen niet op eigen houtje terugkeren doordat de treinen niet meer reden. Deze jeugdbewegingen hebben via hun stadsondersteuner contact opgenomen met de Jeugddienst met de urgente vraag om de kinderen en leiding zo snel mogelijk veilig terug naar Gent te brengen via busvervoer. We hebben van vijf groepen de vraag gekregen. Drie groepen hebben we kunnen helpen via het raamcontract busvervoer van het departement onderwijs. Twee andere jeugdbewegingen hebben zelf kunnen zorgen voor een transportfirma om de kinderen en leiding terug naar Gent te vervoeren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad wenst de twee jeugdbewegingen die voor eigen transport hebben gezorgd te ondersteunen. Deze jeugdbewegingen werden geconfronteerd met extra onvoorziene kosten voor het evacueren en terughalen van Gentse kinderen en leiding. Zij konden niet rekenen op het raamcontract busvervoer van de Stad en zij hebben noodgedwongen zelf een oplossing gezocht. Het spreekt voor zich dat zij net zoals de andere verenigingen zich in een noodsituatie bevonden veroorzaakt door het zware noodweer van afgelopen zomer.  

Daarom stellen we voor om de gemaakte kosten terug te betalen aan onderstaande twee Gentse jeugdbewegingen:

- Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent, - €477,00   - na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE20 3900 3720 9356. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

- Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent, - €1.500,00 - na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE66 8508 3292 4143. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voorvermelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De verantwoording van de subsidie moet ten laatste op 31 maart 2022 verantwoord worden en kan slechts gebruikt worden voor bovenstaande actie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

477 euro

2022

1.500 euro

Totaal

477 euro

Totaal

1.500 euro

Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 477,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent - met als doel de terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.500,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent - met als doel de terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021. 


Bijlagen

  • 20211213_DO_financiële bijlage.docx