Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring 2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw De Vergunning is sinds 1 juni 2016 erfpachter van een perceel gelegen te Meibloemstraat 86 dat van de straat- tot de achterkant langs één zijde volledig bebouwd is met een amalgaam van originele bouw, renovaties en koterijen, grotendeels verouderd en in slechte staat. De vzw engageerde zich om een gefaseerde vernieuwbouwing van de site te realiseren.
In de periode van 2016 tot 2019 werd kennisgemaakt met de gebouwen en het terrein en werden de noodzakelijke instandhoudings-, sanerings- en renovatiewerken uitgevoerd om de sociale en culturele werking van de vzw te kunnen opstarten. In de komende jaren zal op de site gefaseerd vernieuwbouwd worden.

De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en
artistieke projecten en initiatieven. De Koer zet volop in op gedeeld ruimtegebruik; ze stellen de infrastructuur ter beschikking aan bewoners en verenigingen. De Koer is hierdoor een bedrijvige uitvalsbasis voor buurtbewoners, kunstenaars, burgers en vrijdenkers. Een plek waar een verscheidenheid aan mensen werkt en deelneemt aan een nog grotere verscheidenheid aan activiteiten.
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap; de werking ligt in handen van verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar ontmoet en dialoog wordt ondersteund.
Zo bouwt de Koer aan een open plek waarbij zowel de werking als het programma op een participatieve manier tot stand komen. Door deze innovatieve manier van werken, geïnspireerd door ‘ de commons ’, neemt de Koer een boeiende en noodzakelijke plaats in het Gentse middenveld in, met uitstraling naar Vlaanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het convenant met vzw De Vergunning, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2020 voor de periode 01/07/2020 tot en met 31/12/2021, betreft een investeringssubsidie voor de vernieuwbouw van de middenbouw en gedeelte van de achterbouw op de Koer. Deze eerste fase van de vernieuwbouw betreft een compactering van het huidige programma. Een doordachte afbraak van vervallen stukken maakt plaats voor meer open ruimte. De kantoorruimte voor de werking en keuken worden samengebracht in een bestaand, maar grotendeels ongebruikt volume in de middenbouw. De foyer en het sanitair worden herbouwd in het volume van de achterbouw.

Het voorbije jaar waren er echter problemen met het aanbesteden van de werken en de beschikbaarheid van aannemers door de coronacrisis. De Koer heeft dan de procedure helemaal opnieuw moeten opstarten, waarbij ze de werken hebben opgesplitst in verschillende loten. Die procedure is nu lopende. Maar dat betekent dat de uitvoering van de werken pas in het najaar 2022, met één jaar vertraging, kunnen aanvangen.

Vandaar het voorstel om de overeenkomst, middels het bij dit besluit gevoegde addendum, in de tijd te verlengen, zonder extra kosten voor de Stad, nl. van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Activiteit

PR40008 Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst voor De Koer, een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden van de Brugse Poort te Gent, met vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.