Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker
2022_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring 2022_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 121.539,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.


  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
  De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 7 en 8 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  De Standaertgroep is reeds vele jaren actief in Ledeberg. Zij startten een tijdelijke invulling op in de voormalige handelzaak 'Standaert'. Deze tijdelijke invulling groeide uit tot een vaste waarde in Ledeberg. De Stad investeerde in nieuwe infrastructuur. De standaertgroep  maakt van de Standaertsite een kloppend hart voor en door de buurt. 

  Daartoe creëert die ruimte voor Ledebergenaren en organisaties die zich inzetten voor Ledeberg en haar bewoners om op een flexibele, vlotte manier activiteiten met sociale, culturele, educatieve, artistieke of economische meerwaarde te organiseren. De uitvoerder wil dit alles realiseren in samenspraak met de inwoners en relevante actoren. 

  Bij het realiseren van deze doeleinden betrekt de uitvoerder de Ledebergenaren en organisaties die zich inzetten voor Ledeberg en haar bewoners actief  om zo een positieve bijdrage te leveren aan het leven in Ledeberg. Via deze overeenkomst krijgt de Standaertgroep de nodige financiële middelen om deze doelstellingen te kunnen realiseren. 

  De subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, gaat in op 01 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
  Budgetplaats 3454000GW 
  Categorie*
  Subsidiecode niet relevant 
  2022 27.000 euro 
  2023 30.230 euro 
  2024 30.487 euro 
  2025 30.745 euro 
  2026
  3.077 euro 
  Totaal 121.539 euro 

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

  Besluit

  Artikel 1

  Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie van 121.539 euro wordt toegekend.
   

  Bijlagen