Terug
Gepubliceerd op 06/01/2022

2022_GR_00029 - Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00029 - Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring 2022_GR_00029 - Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Buitenspeeldag is een initiatief van de Vlaamse Overheid om kinderen te stimuleren om buiten te spelen en te sporten in hun buurt. De Buitenspeeldag gaat jaarlijks door op de eerste woensdag na de paasvakantie. Stad Gent neemt jaarlijks deel aan de Buitenspeeldag door hierrond initiatieven te organiseren of te ondersteunen. 

Via een 'subsidiereglement buitenspeeldag' wenst de Stad initiatieven van organisaties, verenigingen of particulieren in het kader van de Buitenspeeldag te ondersteunen.

De Jeugdraad bracht advies uit over het voorstel van nieuw subsidiereglement en de Stad formuleerde een antwoord op het advies (zie bijlage).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wil alle kinderen (0-18 jaar) stimuleren om buiten te spelen en te sporten.

Via dit nieuwe subsidiereglement kunnen organisaties, verenigingen en particulieren die een activiteit willen organiseren tijdens de Buitenspeeldag een subsidie aanvragen. Deze subsidie ondersteunt zowel kleinschalige als grotere activiteiten, met als doel een brede waaier van activiteiten voor verschillende doelgroepen verspreid over het grondgebied van Gent te voorzien.

Dit subsidiereglement treedt in werking na bekendmaking.

De Jeugddienst is belast met de controle van de uitvoering van dit reglement. 

Adviezen

Jeugdraad Gunstig advies

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement buitenspeeldag', zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen