Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Impact corona op CLB’s

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 19:15
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Impact corona op CLB’s 2022_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Impact corona op CLB’s

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Uit een grootschalig onderzoek bij Vlaamse tieners uit het 4e tot 6e leerjaar blijkt dat de aanhoudende coronapandemie een heel grote invloed heeft op het mentaal welzijn bij de jongeren.

De problemen, van eetstoornissen, aanslepende leerachterstand en depressies tot suïcidepogingen, nemen toe in aantal en in ernst.

Minister Weyts maakte daarom ongeveer 14 miljoen euro extra vrij om 300 voltijdse leerkrachten te kunnen aanwerven. De pandemie stak daar een stevige stok voor : want de CLB’s moeten dat extra geld ook gebruiken voor de contactopsporing binnen onderwijs. Met als gevolg dat alle gelden nu opgaan aan contacttracing en niet aan het mentaal welzijn van de jongeren. Het is dweilen met de kraan open voor de CLB’s.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 10:54

Toelichting

  1. Hoe is de situatie bij de Gentse CLB’s ?
  2. Sommige Vlaamse CLB’s geven aan dat, aangezien de pandemie nog geruime tijd zal aanhouden, ze hun financiering en de verdeling van de taken binnen de contactopsporing moeten herbekijken. Hoe staat onze schepen hier tegenover ?
  3. Heeft u weet van noden/klachten bij de Gentse CLB’s ?

Bespreking

Antwoord

Het is heel terecht dat we hier vandaag stilstaan bij de rol van de CLB’s en de situatie bij de CLB’s vandaag de dag. Het is ook geen toeval dat we hen plechtig op het stadshuis ontvangen hebben. Dat gebeurt niet elke dag en ik denk trouwens dat het een van de eerste ontvangsten was die we terug mochten organiseren. Maar we hebben dat zeer bewust gedaan uit zeer grote erkentelijkheid naar de CLB’s. 

Als het van iemand echt afgehangen heeft, als iemand echt geholpen heeft bij het openhouden van de scholen in de praktijk, dan zijn het toch wel de CLB’s. Zij hadden met de contacttracing een zeer belangrijke opdracht. Het waren zij die ervoor moesten zorgen dat men heel kort op de bal kon spelen. Op het moment dat er een positieve test werd afgelegd, meteen in kaart brengen wie de contacten geweest zijn, wat voor soort contacten waren dat - hoog- of laag risicocontacten- wat zeggen de protocollen, moeten die leerlingen nu in quarantaine al dan niet, het verwittigen van de scholen, het verwittigen van de ouders. Ze hebben daar een zeer belangrijke rol gespeeld. In eerste instantie moest dat nog komen van de normale ploeg. Ik weet de eerste weekends van vorig schooljaar, onder andere in september, dat de directies gewoon 7 dagen op 7 gewerkt hebben en in de weekends permanentie op zich namen om die contacttracing goed te laten lopen. Uiteraard is dat geen houdbare situatie. 

We hebben dan ook van in het begin gevraagd voor extra middelen. En die zijn er, gelukkig maar, ook gekomen vanuit Vlaanderen om die contacttracing te kunnen doen. En ook een ruimer budget om ook andere opdrachten in kader van corona te kunnen opnemen. En dan gaat het over het samen met de school detecteren van de leerlingen die extra noden hebben maar ook het actief aanbieden van een onthaal aan alle leerlingen en hun ouders. En dan tenslotte de contacttracing.  

Om gericht mensen te kunnen aannemen om op de contacttracing te werken. We zijn ook vanuit de stad tussengekomen, zeker op die momenten dat we zagen dat het water hen meer dan aan de lippen stond en de dijken dreigden te breken en het nog even wachten was op middelen vanuit het bovenlokale. Dan hebben we vanuit Gent, en die overeenkomst is hier ook op de gemeenteraad gekomen, een budget van 130.000€ voorzien. Dat was in het najaar 2020. Dan hebben we ook personeel van de Stad Gent ingezet. Ik weet dat de directeur van de Dienst Protocol van de Stad Gent mee bijgesprongen is. Maar ook via een samenwerking met een telefooncentrale. Op alle mogelijke manieren zijn we mee bijgesprongen. En is het op die manier ook gelukt.  

Ik leid uit uw vraagstelling af dat dat een grote bezorgdheid is van u nl. 1. heeft men kunnen volgen en 2. Is er nog voldoende ruimte geweest voor die kerntaken die de CLB’s normaal hebben? Ik kan u meegeven dat dankzij al die inspanningen van Vlaanderen, van Stad Gent, maar in de eerste plaats van de mensen zelf, dit ook min of meer gelukt is. Wat men ook aanstipt, is dat het de netoverschrijdende samenwerking is die mee het verschil gemaakt heeft. U moet weten, voor de mensen die daar niet van op de hoogte zijn, de CLB’s (dat zijn de vroegere PMS’en, dat is nog van uw en mijn tijd 20 – 30 jaar geleden) die zijn per net georganiseerd. Dat is niet altijd efficiënt om voor het gemeenschapsonderwijs apart, voor het katholiek onderwijs apart, stedelijk onderwijs apart te werken. In Gent werken de CLB’s samen rond een heel aantal projecten. Ze hebben ook een eigen vzw opgericht: TOPunt. Die netoverschrijdende samenwerking, we zijn daar uniek in en dat heeft nu ook opgeleverd. Men geeft ook aan doordat men heeft kunnen samenwerken, men er ook in geslaagd is voor die contacttracing een team samen te stellen dat echt daar specifiek op ingezet wordt en op die manier voor een stuk de rest van de werking heeft kunnen vrijwaren.  

Wat doet men nu met die extra middelen voor die andere twee opdrachten? Via vzw TOPunt wordt er op drie projecten ingezet: Steunpunt leerrecht-leerplicht dat leerlingen begeleidt die dreigen de school te verlaten en waarvoor men individuele begeleiding voorziet. Zeker nu met Corona zien we dat contact belangrijk is, dat als leerlingen een tijdje thuisgezeten hebben het moeilijker is om de draad terug op te pikken. Daarom heeft men ervoor gekozen om dit te versterken. Dan ook  Word Wijs dat jongeren opnieuw naar een onderwijstraject begeleidt en eventueel heroriënteert naar iets waar leerlingen wel nog gemotiveerd voor zijn om toch nog hun diploma te halen. En dan ten slotte het Overkophuis, u wellicht ook bekend, dat echt inzet op geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren. En dan is er ook nog een stuk middelen dat de CLB’s intern inzetten, opnieuw voor begeleidingen in kader van leerachterstanden en welzijnsvragen van kinderen, jongeren en hun gezinnen. 

Ik denk, ik hoop dat dat volstaat als antwoord. Misschien nog tot slot wel meegeven dat we tegelijk voor een stukje wel een bezorgdheid hebben. In die zin is uw vraag zeker niet onterecht. Op 17 december heb ik dan ook de ministers aangeschreven. Ik zeg ministers omdat het gaat over de ministers van zowel onderwijs als welzijn in deze. Om toch te vragen of ze enig perspectief kunnen geven over die contacttracing en welke opdracht daar voorzien wordt in de toekomst. Dan spreken we over de zeer nabije toekomst. Het was in december nog niet duidelijk wat er de rest van het schooljaar van hen verwacht wordt. En het probleem dat om de zoveel maand er wel duidelijkheid komt, en ik weet dat het voor iedereen nog altijd een beetje improviseren is, maar als die middelen, en dat is heel vaak gebeurd, zo in hapjes en beetjes komen, dan moet men eigenlijk mensen laten gaan, dan worden contracten stopgezet in rustigere perioden, tot dat daar de volgende piek of de volgende golf daar weer is, en dan moet men in allerijl weer op zoek naar nieuwe medewerkers. Maar die moeten dan ook weer opgeleid worden. Op die manier verliezen we wel tijd en mensen. Dus dat is iets wat ik gevraagd heb aan beide ministers, om toch komaf te maken met dat stop-and-go-beleid en wat meer perspectief te geven voor dit schooljaar, zodanig dat daar toch op een andere manier kan gewerkt worden.  

En tenslotte heb ik ook uw bezorgdheid meegegeven nl. raken die andere opdrachten, dat in zetten op het sociaal-emotioneel welzijn van de leerlingen uitgevoerd?  Dat was ook 1 van de doelstellingen van die 14 mio € waar u naar verwijst. Dat geraakt wel in het gedrang. De focus op dit moment, ook gezien Omikron, ligt echt op die contacttracing. Proberen bij te houden wat de evolutie van de besmettingen is en dan dreigt inderdaad de rest in de verdrukking te geraken. Dat signaal hebben we zeker ook mee opgenomen. Ik wacht nog op een antwoord op het schrijven, maar ik heb gisteren een vriendelijke reminder gestuurd. Ik zal u informeren als het antwoord er is.  

do 13/01/2022 - 08:50