Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Tempo boostervaccinaties

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 19:27
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Tempo boostervaccinaties 2022_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Tempo boostervaccinaties

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 12:04

Toelichting

In de strijd tegen de omikronvariant wordt de boostervaccinatie beschouwd als één van onze beste wapens. Zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk vaccineren is dus de boodschap: ‘time is of the essence’. Volgens de persberichtgeving is er momenteel in Flanders Expo een dagelijkse capaciteit van 5000 tot 6000 vaccinaties. Elders gaat het nog een stuk sneller: in bijvoorbeeld Antwerpen is er capaciteit van 20.000 prikken, met topdagen tot 23.000 boostervaccinaties op één dag. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Bekijkt de schepen of en hoe de boostervaccins sneller en op grotere schaal kunnen toegediend worden?
  2. Tegen wanneer zullen alle Gentenaars die dat wensen hun boostervaccin gekregen hebben?

Bespreking

Antwoord

Het vaccineren met de boosterprik kon pas iets later starten in Gent dan in sommige andere gemeentes. Maar sinds we terug in Flanders Expo zitten met het vaccinatiecentrum gaat het vooruit. 

We beslisten onder meer om te openen tijdens de kerstvakantie en stuurden ook bij via een opschaling. Onder meer door langere openingsuren, door kleine bijsturingen in de flow en het gebruik van een extra hal waar mensen de medische vragenlijst al kunnen invullen, konden we verder opschalen. We gingen ook op bezoek naar Antwerpen om te bekijken hoe men het daar aanpakt. En we schakelden over naar het laten invullen van de medische vragenlijst in hal 1 om het zetten van de prikken te versnellen. Het helemaal loslaten van de medische vragen zoals in Antwerpen vonden we geen goed idee. We zijn ook trots op onze menselijke aanpak in het Gentse vaccinatiecentrum waar we ook al veel complimenten van de burgers over kregen.
Zo zijn we geëvolueerd van een capaciteit van ongeveer 3000 prikken per dag naar ongeveer 6000 prikken per dag.

 Uiteraard hebben we bekeken of er nog verder kon geschaald worden. Het vaccinatiecentrum kon potentieel nog verder opschalen tot 8000 prikken per dag. Maar we merken dat dit geen nut heeft. Het boekingsgedrag van onze Gentenaars is (op 6 januari) trager dan het potentieel aan prikken die we kunnen zetten per dag. Daarom werd nog eens opgeroepen aan via pers en sociale media om snel een afspraak in te boeken.  

Op 30 december 2021 werden de laatste boosteruitnodigingen uitgestuurd naar Gentenaars die een boosterprik kunnen krijgen. Uitnodigingen via de post zijn even onderweg. Als men computervaardig is, kan men via zijn burgerprofiel de code ophalen en een afspraak boeken.

Theoretisch zou het mogelijk zijn om rond half januari alle Gentenaars geboosterd te hebben. In de feiten zal dit iets trager zijn omwille van het tragere boeken door de Gentenaars.
 Omdat er nog slots openstonden voor de komende dagen, kan men vanaf gisteren 11 januari vrij langskomen als Gentenaar voor een boosterprik. Men kan dus langskomen zonder een afspraak in te boeken. 

We zien dat bij 65-plussers die volledig zijn uitgenodigd gaat iets meer dan  90% in op de boosterprik.
Op 11 januari heeft 69% van de 18-plussers in Gent die volledig gevaccineerd waren een boosterprik gekregen. In Vlaanderen is dat 65,5 %.

do 13/01/2022 - 08:37