Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Kregen alle Gentse leerkrachten en crèchemedewerkers al een boosterprik ?

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 19:36
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Kregen alle Gentse leerkrachten en crèchemedewerkers al een boosterprik ? 2022_MV_00016 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Kregen alle Gentse leerkrachten en crèchemedewerkers al een boosterprik ?

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De coronacijfers in het Gentse onderwijs zijn afgelopen weken niet slechter geworden maar blijven hoog. De week voor de extra vakantieweek kregen 149, van de ongeveer 180 Gentse scholen,  af te rekenen met een coronamelding bij personeel of leerlingen. Dit was het hoogste aantal ooit.

Daarom wordt nu met man en macht gewerkt om meer dan vijfduizend leerkrachten en kinderbegeleiders van de Gentse scholen en crèches zo snel mogelijk te vaccineren met de boosterprik.   

Dat wordt, dixit de schepen, een huzarenstukje in samenwerking met het vaccinatiecentrum want het gaat om meer dan 5000 extra spuitjes.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 14:35

Toelichting

  1. Hoeveel leerkrachten en crèchemedewerkers hebben hun boosterprik al gekregen ?

Bespreking

Antwoord

Bedankt, collega, voor uw vraag.  

Ik zal u antwoorden, maar uiteraard in nauw overleg met collega Rudy Coddens wegens zijn betrokkenheid en bevoegdheid bij het vaccineren. 

Ik heb niet gewacht op de beslissing van Vlaanderen om de kinderopvang en de leerkrachten eindelijk -want dit was ook bij de vorige campagne een vraag waarop men toen niet was ingegaan- prioriteit te geven.  We hebben zelf de keuze kunnen geven aan heel wat kinderbegeleiders en Gentse leerkrachten, dankzij een kans die zich voordeed bij het UZ Gent.  Op dat ogenblik waren er een aantal ongebruikte vaccinaties voor het personeel. Zij waren al bediend, en dan hebben we samen gekeken -omdat we dit ook zo belangrijk vinden- om de leerkrachten en kinderbegeleiders voorrang te geven.

Op dat moment, u zegt het zelf, was de situatie niet zo rooskleurig.   De vierde golf begon af te toppen, maar ook toen was er al sprake van Omikron.  Ik hoop, omdat we er toen al in geslaagd zijn om een aantal leerkrachten en kinderbegeleiders de boosterprikken te geven, dat dit ook nu al positief resultaat geeft.  We weten dat er een tijdje zit tussen de absolute effectiviteit en het geven van de prik.  Ik dacht, collega Rudy Coddens, een tweetal weken?  Het is gelukt om op die manier 1.400 mensen vervroegd hun boosterprik te laten krijgen.  Vervroegd, want in totaal zullen er veel meer personeelsleden intussen hun boosterprik gekregen hebben.  

De voorraad was niet oneindig.  Bij het UZ waren er een 1.150 spuiten. We hebben dan in eerste instantie voorrang gegeven aan de crèchemedewerkers en de kleuterleerkrachten. Dat gebeurde netoverstijgend.  Ook bij de crèches, dus ook de private initiatieven werden betrokken. Er was toen onderzoek bekend gemaakt waaruit bleek dat zij de werkvloer zijn waar de meeste kans op besmetting is.  Zij hebben eigenlijk een nauw fysiek contact, waardoor eigenlijk elk contact een hoog-risicocontact is. In een tweede fase kwamen daar ook de leerkrachten van het BaO bij. 

Nadien kwam de boodschap vanuit Vlaanderen dat we de mogelijkheid hadden om via het vaccinatiecentrum prioriteit te geven aan deze groep.  Op dat moment hadden we de eerste beweging al gemaakt en zaten we al in de afkoelingsweek.  Heel wat leerkrachten waren op vakantie en ook heel wat directies waren moeilijk te bereiken.  Het is niet evident geweest om dan nog veel meer mensen te bereiken. Op dat moment kwamen ook de ‘gewone’ boosterprikken in een versnelling.  De ene operatie is dan ingehaald door de andere operatie.

Op dit moment kan ik ook niet zeggen hoeveel leerkrachten een boosterprik hebben gehad, omdat wij geen lijsten ter beschikking hebben gekregen met de gegevens van alle leerkrachten of kinderbegeleiders, noch via het vaccinatiecentrum noch vanuit Vlaanderen.  We zijn eigenlijk zelf die lijsten moeten gaan vragen aan de netverantwoordelijken.  Ook in de crèches zijn het de verantwoordelijken geweest die die info en oproep naar hun medewerkers hebben doorgestuurd.  Die medewerkers hebben ons dan gecontacteerd.

Er waren geen lijsten beschikbaar die wij in totaliteit konden aanschrijven. De eerlijkheid gebiedt mij dat er met man en macht is gewerkt om die mensen te bereiken, tot in de laatste uurtjes. We hebben 1.400 mensen op die manier een boosterprik kunnen geven en hopen dat we op die manier die Omikron-golf een beetje kunnen vertragen die op ons afkomst in onderwijs en de kinderopvang. 

Ik dank iedereen, in eerste instantie collega schepen Rudy Coddens, het UZ Gent, het Gentse COVID-team, de mensen van het KOP (Kinderopvang Punt), het Onderwijscentrum Gent, het vaccinatiecentrum in Flanders Expo om dit mee mogelijk gemaakt te hebben.

do 13/01/2022 - 14:52