Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Preventie en Covid-19

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 20:14
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Preventie en Covid-19 2022_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Preventie en Covid-19

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 07/01/2022 - 15:34

Toelichting

Stad Gent organiseert de vaccinatie campagnes voor covid-19 en moedigt de Gentenaars aan om zich te laten vaccineren. Naast vaccinatie en de maatregelen voor sociale contacten zijn er ook preventieve maatregelen tegen covid-19 mogelijk.

Het AZ Jan Palfijn en het UZ Gent hebben meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek rond corona en gezonde voeding. Zo blijkt dat een tekort aan selenium en zink maakt dat je ernstiger ziek wordt aan corona en ook het risico op overlijden verhoogt.
Zie: 'Kan voeding ervoor zorgen dat je minder ernstig ziek bent van corona? Onderzoek van Gentse ziekenhuizen zegt van wel' - https://vrtnws.be/p.PqqJdlqGG

Sommige ziekenhuizen raden hun patiënten aan om deze voedingssupplementen te nemen of stellen ze ter beschikking van hun personeel.

Deze informatie lijkt me interessant en belangrijk voor zowel de burgers als het personeel van het OCMW (maatschappelijke werkers, zorgpersoneel etc.).
De stad zou een rol  kunnen spelen door mensen hierover te informeren en hen bijvoorbeeld aan te raden hierover met hun huisarts te spreken.

Preventie wint steeds meer aan belang nu blijkt dat we misschien nog jaren met het virus zullen geconfronteerd worden.
Welke rol kan de stad spelen bij de preventie van covid-19? Graag uw visie hierop.

 

Bespreking

Antwoord

Een gezonde voeding en gezonde leefstijl is inderdaad een belangrijke preventiemaatregel in de strijd tegen Covid 19.  Ongezond eten, te weinig bewegen, roken, kortom een ongezonde leefstijl en leefomgeving verhoogt de kans op chronische aandoeningen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten en andere gezondheidsrisico’s. Bij een Covid-19-besmetting is het ziekteverloop dan vaak ernstiger en zijn er meer complicaties zoals studies ook aangetoond hebben.  

Inzetten op gezondheidspromotie en ziektepreventie is dan ook een prioritaire doelstelling van het gezondheidsbeleid van Stad Gent en de Eerstelijnszone Gent. Het is ook de meest kosteneffectieve aanpak, ook in de strijd tegen Covid-19.

Dat doen we aan de hand van een mix van strategieën met speciale aandacht voor gezondheidsongelijkheid want mensen in een kwetsbare situatie (mensen in armoede, ouderen, …) ondervinden het meeste last van gezondheidsrisico’s. We doen dat samen met vele gezondheids- en welzijnsorganisaties zowel stads breed als wijkgericht.

Voorbeelden zijn infosessies over voeding en opvoeding (zoals de Ratatouille sessies of babybabbels voor kwetsbare gezinnen), wijkgericht sociaal aanbod gezonde voeding (vb. ’t Overeten), groepscursussen rookstop, beweeglessen, gezondheidsbeleid op school, … Stad Gent sloot daarvoor verschillende convenanten af, onder meer met de wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+ en De Sloep vzw.  

Vitaminen zoals vitamine D en sporenelementen zoals zink en selenium zijn inderdaad belangrijk voor een goed werkend immuunsysteem. Deze voedingssupplementen zijn enkel aangewezen wanneer er een aangetoond tekort is vastgesteld. In dat geval raden (huis)artsen en ziekenhuizen om deze in te nemen.  

Vanuit het bredere gezondheidsbeleid vinden we het meer aangewezen om in te zetten op een gezonde levensstijl en -omgeving zoals hierboven beschreven. 

In de strijd tegen Covid-19  blijven de hygiënemaatregelen (zoals ventilatie of afstand) en vaccinatie de beste preventiemaatregelen. Daarover zijn alle experten het eens.

do 13/01/2022 - 08:42