Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Yeliz Güner: zelftesten bij kinderen

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 20:07
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Yeliz Güner: zelftesten bij kinderen 2022_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Yeliz Güner: zelftesten bij kinderen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Maandag versoepelen de test- en quarantaineregels. Een aspect van de versoepeling is dat PCR-testen in heel wat gevallen vervangen worden door zelftesten. De ouders worden aanbevolen om hun kinderen vanaf zondag, aan de vooravond van de heropening van de scholen, één keer per week een zelftest te laten ondergaan.

Iedereen aan de zelftest dus, maar we zullen die ook zelf moeten betalen. Personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen de zelftesten aan een goedkoper tarief kopen bij de apotheker. Maar voor gezinnen met kinderen kan de rekening snel oplopen. Als je twee kinderen hebt en je test hen één keer per week, zit je snel aan € 64/maand. Dat is niet voor iedereen evident.

Ook 'Samen Tegen Armoede' uit de bezorgdheid dat de bedragen voor sneltesten snel zullen aantikken. Bovendien is de groep mensen met een verhoogde tegemoetkoming ook niet zo groot. Voor mensen die op de grens van de armoede leven is dit een groot probleem. Zij zullen heel diep in de buidel moeten tasten om toch nog te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Welzijnszorg pleit voor een basispakket gratis zelftest, zeker voor jongeren.

Netwerk tegen Armoede stelt dan weer voor om op een aantal plaatsen, zoals OCMW’s, gratis zelftests ter beschikking te stellen.

Indiener(s)

Yeliz Güner

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

vr 07/01/2022 - 10:43

Toelichting

Hoe staat de schepen tegenover zowel  het voorstel van Welzijnszorg als van het Netwerk tegen Armoede ?

Bespreking

Antwoord

Wij delen de bezorgdheid dat dit een extra kost is voor gezinnen die het al moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Ook de mondmaskers vormen vaak al een extra kost voor deze gezinnen. We vinden dit dus een belangrijk signaal.

Gezinnen met verhoogde tegemoetkoming betalen in de apotheker 1 euro per zelftest. Zij kunnen voor elk gezinslid 4 testen krijgen per 2 weken. Deze maatregel helpt wel.

We kunnen als lokale overheid ondersteunen om dit zo goed mogelijk bekend te maken aan de kwetsbare Gentenaars. Want we zijn ervan overtuigd dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Dit bekendmaken kan via onze welzijnsbureaus, onze lokale dienstencentra, maar vooral ook via de vele sociale organisaties in Gent die zeer laagdrempelig actief zijn. De maatschappelijk werkers van OCMW Gent en de medewerkers van 31 armoede-organisaties werden hierover begin deze week aangeschreven.

Maar voor sommige mensen zal die 1 euro per test ook nog moeilijk haalbaar zijn. En er vallen altijd mensen uit de boot van verhoogde tegemoetkoming die dus een hogere prijs per zelftest betalen. Om zeer kwetsbare Gentenaars te bereiken is het goed om lokaal te werken via een netwerk van zeer laagdrempelige organisaties.
 Daarom verdelen we een aantal gratis zelftests via het netwerk van armoede-organisaties die aan materiële hulp doen, dus krasdiensten en diensten van het solidariteitsfonds. Zij kunnen deze zelftests meegeven voornamelijk een gezinnen met kinderen die door de mazen van het   net vallen van de regeling gebaseerd op verhoogde tegemoetkoming.

Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen niet getest worden omwille van financiële redenen. We willen hiertoe ons steentje bijdragen maar willen ook wel signaleren naar de bovenlokale overheden dat ook zij hier een belangrijke verantwoordelijkheid in dragen.

do 13/01/2022 - 08:40