Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

2022_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Ondersteuning projecten wijkbudget

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: wo 12/01/2022 - 19:45
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Astrid De Bruycker; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El -Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Sara Matthieu; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Ondersteuning projecten wijkbudget 2022_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Ondersteuning projecten wijkbudget

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Toelichting

Met het wijkbudget zijn de eerste elf wijken aan bod gekomen. Er zijn veel ideeën gelanceerd, stuk voor stuk gegroeid vanuit dromen om de wijk nog beter te maken. Heel wat ideeën werden verder uitgewerkt tot een echt projectvoorstel dat samen met de Stad kan worden uitgewerkt. De gekozen projecten kunnen straks van start gaan, maar dat zijn vaak initiatieven van Gentenaars, die er mogelijk een hele boterham bij krijgen: juridische aspecten, verzekeringen, etc. Niet iedereen heeft de nodige bagage omdat goed op orde te zetten. Het is de ‘extra mile’ die Gentenaars nog moeten lopen, naast het uitwerken van het projectvoorstel en uitvoeren van het plan.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 06/01/2022 - 16:32

Toelichting

Bij het wijkbudget zijn er veel projecten die straks van start kunnen. Kunnen zij in het administratieve kluwen op een vorm van ondersteuning rekenen vanuit de Stad?

Bespreking

Antwoord

Een wijkbudgetproject opzetten, heeft inderdaad veel voeten in de aarde. Een idee vertalen in een concreet project en straks ook in een duurzame en degelijke uitwerking in de wijk, dat vraagt niet alleen goesting en creativiteit. Een project moet ook op heel wat andere aspecten in orde zijn. Bij het enthousiast indienen van hun idee hebben mensen vaak geen kennis van de juridisch-technische aspecten. Dit bleek ook uit de evaluatie van het Burgerbudget. Eén van de initiatiefnemers van het Burgerbudget zei toen: “van een bende enthousiastelingen met een idee, moesten we plots een organisatie, een vzw worden met een grote verantwoordelijkheid om met de gekregen middelen en binnen de afgesproken timing iets nuttig te realiseren”. 

Zulke signalen van burgerinitiatieven zijn niet nieuw; we kregen ze ook al door van de BBC: de groep van Buurtinitiatieven, Burgercollectieven en Commons. 

Daarom rollen we momenteel een Broedplaats uit, een soort ‘administratief-juridisch incubator’, een dienstverlener voor beginnende burgerinitiatieven. De Broedplaats biedt ondersteuning bij een aantal administratief-juridische taken en is in deze opstartfase enkel voor wijkbudgetprojecten.  

Concreet: 

Bij de dienst Beleidsparticipatie is sinds eind september 2021 een juriste aan de slag. Zij staat de wijkbudgetinitiatieven proactief bij.

Er zijn 3 aspecten waarop vaak om ondersteuning wordt gevraagd: 

1. Organisatievorm 

Ongeveer de helft van de initiatiefnemers moest zich nog formeel organiseren als feitelijke vereniging of vzw. In hun zoektocht klopten ze aan bij de Broedplaats met concrete vragen hierover.  Voorbeelden zijn: 

  • leden en bestuur van een vzw, 
  • statuten van een vzw,
  • verplichte verzekeringen voor verschillende soorten van de verenigingen,
  • verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw, 
  • nodige stappen voor de oprichting van een feitelijke vereniging,
  • het openen van een bankrekening van een feitelijke vereniging,
  • fiscale en financiële verplichtingen van de verenigingen,
  • verplichtingen van de verenigingen op het vlak van verzekeringen,
  • auteursrechten voor een wijkbudgetproject. 

Om hierbij te ondersteunen vinden zowel 1 op 1 als in groep overlegmomenten plaats. 

Er is tegelijk een helder overzicht gemaakt van de belangrijkste aspecten van de verschillende organisatievormen. Dat overzicht bevat ook links naar nuttige documenten, handige online tools en advies van organisaties die de belangen van de non-profit-sector in Vlaanderen op zich nemen. 

2. De Broedplaats kijkt ook naar een andere bezorgdheid, nl een verzekering voor alle wijkbudgetinitiatieven. 

Om ook op dat vlak de administratieve last te beperken, werd één verzekeringscontract afgesloten, dat dekkingen ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘lichamelijke ongevallen’ biedt voor 50 wijkbudgetinitiatieven en hun activiteiten. 

(Sommige van de bestaande vzw’s beschikten reeds over een eigen verzekering die hun werking volledig dekt, en sommige initiatieven moesten een aparte verzekering afsluiten omwille van de aard van zijn activiteiten (bv., een project dat tot doel heeft een systeem van deelboten op te zetten, vzw ‘Buut’), vandaar geen 57 maar 50 initiatieven)

3. Boekhouding

Tot slot constateerden we dat de initiatiefnemers ook behoefte hebben aan ondersteuning op boekhoudkundig gebied, maar als subsidieverlener kunnen we geen rechtstreekse hand hebben in de opmaak van de boekhouding van de initiatieven en dit vereist bovendien een zeer specifieke expertise. Hiervoor verwijzen we daarom door naar bestaande en zeer gebruiksvriendelijke online tools. 

Dit soort ondersteuningsvragen kwamen ook nog naar boven tijdens het participatief en praktijkgericht onderzoek naar het sociaal middenveld. Daarom gaan we, na een eerste evaluatie bekijken hoe we de dienstverlening van de Broedplaats kunnen uitbreiden voor alle Gentse burgerinitiatieven. 

We willen dat Gent een plek kan blijven waar er ruimte is voor initiatief, ook door burgers die misschien minder onderlegd zijn op administratief en juridisch vlak. Met de Broedplaats -een initiatief dat nog in geen enkele andere gemeente bestaat- zorgen we ervoor dat er tussen droom en daad toch al heel wat minder praktische bezwaren in de weg staan.

do 13/01/2022 - 08:35