Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

  • a) Bespreking.

  • b) Document toegestuurd op vrijdag 10 december 2021. (met bijlage voor de raadsleden)

  • c) Er zijn geen openstaande afspraken meer.

  • Nihil.

  • 13.

    2022_GR_00031 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum nummer 2 bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend van 40.000 euro voor het realiseren van een "safe space" voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022.