Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 12/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

Kabinet schepen Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29, met betrekking tot de beheersing van de COVID-19-pandemie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.

    Hierbij wordt door de zorgraad 36.249,6 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement.

Medisch Sociaal Opvangcentrum
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Ontmoeten en Verbinden
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie