Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.883,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2010 organiseert de Stad Gent job- en taalcoaching met de VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord)-middelen. 

Jobcoaching is de begeleiding op de werkvloer van nieuwe werknemers uit de kansengroepen en van zijn werkgever door een bedrijfsexterne coach. De begeleiding gebeurt met het oog op het behoud van de tewerkstelling. De jobcoaching start vanaf de aanwervingsprocedure van de betrokken werknemer (ten laatste binnen de 12 maanden na aanwerving) en duurt maximaal 6 maanden. De jobcoach tracht via overleg en interactie te streven naar de optimale integratie van de nieuwe werknemer, op de werkvloer, in een bedrijf. 

Taalcoaching is de begeleiding op de werkvloer van een nieuwe werknemer uit de kansengroepen waarvan de kennis van het Nederlands ontoereikend is om zich te kunnen integreren op de werkvloer. Taalcoaching in combinatie met jobcoaching duurt maximum 12 maanden. 

Het organiseren van job- en taalcoaching gebeurt in functie van de operationele doelstelling 'Beter laten aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst' onder de strategische doelstelling 'Meer Gentenaars aan het werk met een Gents arbeidspact'.

Sinds 2010 wordt elk jaar het objectief bereikt en overstijgt de vraag van bedrijven het aantal coachingen die de Dienst Werk en Activering kan realiseren binnen het contingent van deze overeenkomst.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 09 december 2021 ontving de Dienst Werk en Activering van de Stad Gent, de subsidieovereenkomst, die onderwerp uitmaakt van dit besluit, van de VDAB. Hierdoor kon deze overeenkomst niet eerder aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

De Stad Gent engageert zich in deze overeenkomst tot het opstarten van 25 job- en taalcoachingen in 2022. De subsidie wordt aangewend voor 0.5 VTE bestaand personeelslid.

Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.

De nieuwe overeenkomst heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke uitvoering van het project. 

De maximale subsidie bedraagt 30.883,50 euro per kalenderjaar voor 25 job- en taalcoachingen. Ze werd niet geïndexeerd t.o.v. 2021, omwille van het niet overschrijden van de spilindex.

Overzicht van de uitgaven


DienstWerk
Budgetplaats348320000
Categorie*EXPL
SubsidiecodeVIA.JOB
202230.883,50
Totaal30.883,50


Overzicht van de inkomsten

DienstWerk
Budgetplaats348320000
Categorie*EXPL
SubsidiecodeVIA.JOB
202230.883,50
Totaal30.883,50

Verwachte ontvangsten

€ 30.883,50

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2022, zoals gevoegd in bijlage, waarbij de overeenkomst aanvangt op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.