Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El -Bazioui
2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring 2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 108.900,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen de publiek-private samenwerking tussen de Stad Gent en NV Tondelier voor de herontwikkeling van de Tondelier-site is de realisatie van 2 jeugdgebouwen voorzien. In november 2021 is het eerste jeugdgebouw, gelegen aan de Gasmeterlaan 115 te Gent op het gelijkvloers van het Krono-gebouw aangekocht van NV Tondelier. Tegen eind 2021 zal ook de inrichting van het pand, via een aannemingsovereenkomst, opgeleverd worden. 

Het pand zal worden verhuurd aan vzw Jong om de kinderwerking voor de wijk aan te bieden. De kinderwerking gaat momenteel door in het JOC-1 gelegen aan de Opgeëistenlaan maar door een ruimtegebrek is men al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jeugddienst zal de jaarlijkse huur van 18.150,00 euro 100% subsidiëren. Vzw Jong zal zelf instaan voor het energieverbruik, het huurdersonderhoud en het afsluiten van de nodige verzekeringen. 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om de huurovereenkomst voor een periode van 6 jaar ingaande op 01/01/2022 goed te keuren. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de jaarlijkse huursubsidie van 18.150,00 euro, en dit onder de volgende voorwaarden:

1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;

2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst     
Budgetplaats 3406200WK     
Categorie* E subs.     
Subsidiecode XHU.HUU     
2022 18.150,00     
2023 18.150,00     
2024 18.150,00 
   
2025 18.150,00     
Later 36.300,00     
Totaal 108.900,00
   

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Jeugddienst     
Budgetplaats 3406200WK     
Categorie* E subs.     
Subsidiecode XHU.HUU     
2022 18.150,00     
2023  18.150,00     
2024 18.150,00     
2025 18.150,00     
Later 36.300,00     
Totaal 108.900,00     

Verwachte ontvangsten

€ 108.900,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 108.900,00 EUR aan vzw Jong voor het stadseigendom gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115 en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in de huurovereenkomst, na te leven.