Terug
Gepubliceerd op 12/01/2022

2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El -Bazioui
2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming 2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 269.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De beslissing eind 2021 om de boosterprik tegen COVID-19 uit te breiden van de 65-plussers naar de ruimere bevolking heeft ervoor gezorgd dat ervoor het opzetten van een groot vaccinatiecentrum, zoals tijdens de eerste vaccinatiecampagne, zeer snel geschakeld diende te worden. De eerste vaccinatiedagen stonden immers reeds ingepland vanaf begin december en Stad Gent wilde terug voor alle Gentenaars één grote locatie inrichten op dezelfde plaats en in de zelfde hal (hal 2) van Easyfairs Belgium nv, site Flanders Expo.

Op 2 december 2021 werd hiervoor door het college van burgemeester en schepenen goedkeuring gegeven aan een aantal logistieke en facilitaire dienstverleningen om het vaccinatiecentrum opnieuw operationeel te krijgen (besluit nummer 2021_CBS_06226 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissingen werden door het college van burgemeester en schepenen genomen om het vaccinatiecentrum op tijd operationeel te kunnen krijgen. De omstandigheden waarin dit gebeurd is, waren dwingend, onvoorzien en uitstel om deze beslissingen te maken, zou onbetwistbare schade veroorzaakt hebben gezien de boosterprikken niet op tijd zouden kunnen aangevat worden. Het Decreet over het lokaal bestuur laat dan ook toe dat deze beslissingen in deze omstandigheden door het college van burgemeester en schepenen kunnen gemaakt worden waarna het de gemeenteraad hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.

Activiteit

AC34946 Professionaliseren van de aankooporganisatie

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van het door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde besluit van 2 december 2021 - 2021_CBS_06226 Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Collegebesluit 2021 CBS 06226 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Goedkeuring