Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

2022_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolging: sluiting Vredeshuis voor onbepaalde tijd

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 18/01/2022 - 20:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Tom Van Dyck

Afwezig

Joris Vandenbroucke; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolging: sluiting Vredeshuis voor onbepaalde tijd 2022_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadslid Yüksel Kalaz: Opvolging: sluiting Vredeshuis voor onbepaalde tijd

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens het vragenuurtje van 27/09/2021 werd duidelijk dat het Vredeshuis voor onbepaalde tijd moest sluiten. Dit gebeurde doordat de brandweer het Vredeshuis als brandonveilig had verklaard.

Op het moment van de vraagstelling was er nog geen duidelijkheid over de toekomst van het Vredeshuis. Schepen Storms gaf aan dat men nog niet wist of het gerenoveerd of eventueel verkocht zou worden. Ook was er nog geen duidelijkheid over een alternatieve locatie om te verzekeren dat de werking van het Vredeshuis gegarandeerd kon worden.

Na een opvolgvraag tijdens de commissie MPF van 19/10/2021 bleek dat er nog steeds geen duidelijkheid was over de toekomst en (alternatieve) werking van het Vredeshuis.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 11/01/2022 - 12:27

Toelichting

- Is er ondertussen al meer duidelijkheid over de toekomst van het Vredeshuis? Zal het gerenoveerd worden of eventueel verkocht?

- Werd er reeds onderzocht wat de mogelijke nieuwe/alternatieve locaties zijn voor het Vredeshuis? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om de werking van het Vredeshuis te hervatten?

- Waar kunnen de aangesloten verenigingen momenteel terecht?

- Zullen de aangesloten verenigingen nog steeds gratis gebruik kunnen maken van nieuwe/alternatieve locatie van het Vredeshuis?

- Zijn de medewerkers van het Vredeshuis ondertussen al opnieuw telefonisch bereikbaar?

Bespreking

Antwoord

Hoewel het een jammere situatie is dat het Vredeshuis momenteel haar werking niet zoals voorheen kan aanbieden, ben ik eigenlijk blij dat u me hier op de eerste commissie waar ik als schepen aan deelneem over bevraagt. Want de werking die vroeger werd aangeboden in de Sint-Margrietstraat 9 is heel belangrijk en ik deel uw mening dat die zo snel mogelijk, maar op een kwalitatieve manier zou moeten heropstarten. Niet enkel omdat het thema van internationale solidariteit en vredeseducatie me zelf nauw aan het hart ligt, niet enkel omdat ik er sinds 1 januari ook voor bevoegd ben. Maar omdat de thema’s waarrond daar wordt gewerkt: vrede, internationale solidariteit, samenwerking, … belangrijk zijn voor het samenleven in onze stad.

Ik kan u meegeven dat verschillende stadsdiensten sinds jaren op zoek zijn naar een oplossing voor de werking van het team internationale solidariteit, in het bijzonder hun educatieve en receptieve werking. Het gebouw in de Sint-Margrietstraat 9 is een mooi historisch pand, maar dat maakte het niet altijd functioneel voor de werking daar. Sinds de onverwacht plotse sluiting vorige zomer zijn de diensten uiteraard met een nieuwe dringendheid aan de slag gegaan.

Vandaag kan ik u nog niet zeggen wat de exacte uitkomst is, maar ik hoop de raad daarover relatief snel te kunnen informeren. U hoort het, dit is een van de dossiers die ik prioritair aanpak.

De verenigingen die gebruik maakten van het Vredeshuis (en dan vooral de verenigingen die binnen de thema’s vallen van internationale solidariteit en vredeseducatie) hebben steeds ondersteuning gekregen van onze dienst. Dit gebeurde in moeilijker omstandigheden dan voorheen, maar onze stadsmedewerkers hebben extra inspanningen gedaan opdat de werking van die middenveldorganisaties kon blijven doorgaan: er zijn alternatieve vergader- en evenement-locaties gezocht en gevonden.

De visie op de werking van het Vredeshuis is tot op vandaag ongewijzigd. Het Vredeshuis wil ook in de toekomst een open en laagdrempelige hub zijn waar initiatieven van verenigingen en burgers ondersteuning vinden en waar gewerkt wordt aan een groter bewustzijn en een groter draagvlak voor internationale solidariteit.

Precieze modaliteiten rond gebruik van de nieuwe locatie van het Vredeshuis zijn vandaag nog niet gekend. De grootte, bereikbaarheid, gedeeld gebruik van ruimtes op een nieuwe locatie zijn factoren die hier invloed kunnen op hebben en aanleiding zullen geven tot nieuwe afspraken. Laagdrempeligheid blijft een prioriteit.

Tot slot kan ik bevestigen dat er een technische oplossing is gevonden voor de bereikbaarheid van de medewerkers van het team internationale solidariteit. Wie het centrale telefoonnummer belt wordt doorgeschakeld en krijgt op die manier een van de medewerkers te spreken.

De stedelijke adviesraad Noord-Zuid werd door het college geïnformeerd hierover per brief.
wo 19/01/2022 - 09:59