Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

2022_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Afvalpreventie in de Overpoort

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 18/01/2022 - 20:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Tom Van Dyck

Afwezig

Joris Vandenbroucke; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Afvalpreventie in de Overpoort 2022_MV_00032 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Afvalpreventie in de Overpoort

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 12/01/2022 - 12:25

Toelichting

Het uitgaansleven in de Overpoort brengt een berg afval met zich mee dat achtergelaten wordt op het openbaar domein. Na een feestnacht ziet de straat er wel vaker als een stort uit. Ivago doet de nodige inspanningen om dit op te ruimen, zodat de buurt er zo min mogelijk last van heeft. Maar uiteraard geldt hier: hoe minder afval er op straat weggesmeten wordt, hoe beter.  

Vandaar mijn vragen: 

  1. Stelt Ivago zelf een toename vast van het achtergelaten afval? Heeft Ivago de situatie eventueel al geëvalueerd?
  2. Wat wordt er gedaan om bezoekers te sensibiliseren om geen afval op straat achter te laten? Zitten er eventueel nieuwe initiatieven in de pijplijn, bijvoorbeeld in het kader van de geplande heraanleg en al dan niet in samenwerking met de aanwezige handelaars/horecazaken?

 

Bespreking

Antwoord

Hoe minder afval op grond, hoe beter… Daar sluit ik me uiteraard graag bij aan.
Maar sta me toe te zeggen dat ik toch hoop dat we snel terug naar het gefeest kunnen overschakelen.
Ook, maar niet alleen in de Overpoort ;)
Wat de Overpoort betreft, IVAGO merkt gelukkig geen toename van het afval. Maar de oorzaak is dat het nachtleven nog niet op het niveau zit van vóór corona en dus de bijhorende afvalberg ook niet. Er is momenteel immers zo goed als geen sprake van een echt nachtleven. Momenteel is het merendeel van de cafés in de Overpoort gesloten tot en met eind januari.  

Er staan uiteraard vuilnisbakken van IVAGO. IVAGO zal bij de heraanleg van de straat ook vuilnisbakken bijplaatsen. Er zijn in totaal ongeveer 30 vuilnisbakken gepland, dus meer dan vandaag.

Zo is er in samenwerking met de politie al preventief een glasbol geplaatst in het midden van de Overpoort om afgenomen glas in te deponeren. Ondanks het glasverbod merken we immers wel nog wat glas op. 

Daarnaast blijft IVAGO uiteraard opruimen. De Overpoort krijgt een grote prioriteit daarin.  

Het is uiteraard nog beter als er gewoon geen afval op straat wordt achtergelaten. Door de straat ook meer een dagfunctie te geven met Overpoort 2.0 hopen we dat er een gedeelde gedragenheid en verantwoordelijkheid komt om de Overpoort proper te houden. Daarnaast bekijken we hoe we de bestaande horeca- en take away zaken kunnen sensibiliseren om minder afval te produceren, en studenten om minder afval te consumeren of op de straat te gooien. Nudgingtechnieken kunnen daarbij zeker bekeken worden, ik sluit dat niet uit, maar het is altijd zoeken naar welke zaken we waar het best inzetten. Het is een kwestie van experimenteren, en wat werkt pakken we mee. We zijn nu al gestart met het On The Go project in 5 zones voor 2 jaar. Goede resultaten daaruit willen we zeker verder meepakken, naar bijvoorbeeld de Overpoort. 

Een grote afvalbron zijn natuurlijk de wegwerpbekers in de Overpoort. Daarvoor geef ik graag het woord aan collega Tine Heyse die hier plannen voor heeft.


Antwoord Tine Heyse ivm herbruikbare bekers (nieuw initiatief)

Voor wat betreft herbruikbare bekers loopt er momenteel een haalbaarheidsstudie (die wordt uitgevoerd door Ecofest) om: 

  • enerzijds de uitdagingen en knelpunten voor de introductie van herbruikbare bekers in de Overpoortbuurt () te inventariseren
  • anderzijds alle potenties en mogelijke antwoorden in kaart brengen.

 

Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt ook: 

  • het gebruik en reiniging van herbruikbare bekers
  • de kost voor het gebruik van de bekers
  • en doet een aanzet voor de implementatie 

Aan de hand van de resultaten van deze studieopdracht kan dan een pilootproject opgezet worden om de uitrol in de praktijk te testen en het model aan te passen tot een realiseerbaar en zelfregulerend systeem. (herbruikbare bekers introduceren in Overpoort is gans andere uitdaging dan herbruikbare bekers op evenementen!) 

Dienst Milieu en Klimaat trekt hiervoor 50.000 euro uit, waarvan ongeveer de helft gaat naar de haalbaarheidsstudie (incl. begeleiding naar een proefproject). De andere helft zal aangewend worden voor het proefproject en ondersteuning bij de uitrol van het systeem. (dit is de wortel, voorlopig geen stok achter de deur – wel goede medewerking horeca-uitbaters – behalve het feit dat er binnen afzienbare tijd wegwerp bekers – net als andere single use plastics – sowieso verboden zullen worden door Europa. En uiteraard komt dit ten goede aan het imago van de Overpoort en is combi met heraanleg ideaal).

 

De haalbaarheidsstudie bestaat uit 4 deelopdrachten: 

1.           een bevraging van de stakeholders (horeca-uitbaters, de klankbordgroep en de klanten) om de noden en knelpunten inventariseren. 

2.           een marktbevraging aan aanbodzijde om het aanbod in kaart brengen

3.           een benchmark good practices in andere steden en gemeenten (in beeld brengen waaruit we voor dit project iets kunnen leren.) 

4.           Een algemene SWOT-analyse uitvoeren en via een haalbaarheidsstudie maximaal 10 scenario’s tegen elkaar afwegen.

 

Eind december werd een tussentijds rapport afgeleverd. Deelopdracht 1 tot en met 3 zijn afgerond. De parameters die de scenario’s bepalen zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. Op basis van deze analyse en in samenspraak met de horeca-uitbaters, die verenigd zijn in de vzw Gentse Tappers, moeten nu scenario’s opgesteld worden. 

Tegen eind maart wordt het eindrapport verwacht, waarin het duidelijk moet zijn met welk scenario een proefproject in het voorjaar opgezet kan worden. Als de bevindingen van dit proefproject positief zijn kan een werkbaar systeem van bruikbare bekers in het najaar geïmplementeerd worden in de hele uitgaansbuurt. Idealiter valt dit samen met de start van het nieuwe academiejaar en ingebruikname van de heraangelegde Overpoortstraat.

wo 19/01/2022 - 08:39