Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

2022_MV_00034 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Subsidie OVAM voor asbestophaling aan huis

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 18/01/2022 - 20:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Tom Van Dyck

Afwezig

Joris Vandenbroucke; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00034 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Subsidie OVAM voor asbestophaling aan huis 2022_MV_00034 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Subsidie OVAM voor asbestophaling aan huis

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Asbest is en blijft risicovol materiaal dat o.a. aanwezig is in woningen. Het zelf verwijderen van hechtgebonden asbest, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, is een werk dat met de nodige omzichtigheid en veiligheidsmaatregelen dient te gebeuren omwille van het risico op het vrijkomen van asbestvezels.

Naast het nemen van voorzorgsmaatregelen bij de effectieve verwijdering, is ook een veilige verpakking van het afval noodzakelijk - bijvoorbeeld om het naar het recyclagepark te transporteren. 

Gent beschikt tot op vandaag niet een zogenaamde "asbestzak" die thuis wordt opgehaald door een gespecialiseerde firma. Uit mijn vragen van februari 2021 en juni 2021 bleek dat onze stad wel werkt aan een proefproject. IVAGO diende in 2021 een voorstel tot subsidiëring in bij OVAM.  "Eén van de belangrijkste elementen om te bekijken is dat we dit op een veilige manier willen kunnen invoeren in een stedelijke context, waarbij men de platenzakken op straat of op het voetpad zal moeten leggen, vullen en laten ophalen.", stelde de schepen terecht.

Eind december communiceerde OVAM dat er met de relancemiddelen uit het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ voor 27,6 miljoen euro nieuwe projecten konden uitgerold worden en ook lopende projecten konden op continuïteit rekenen. Een speerpunt hierin is de ophaling aan huis van asbestcement voor elke Vlaming.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

wo 12/01/2022 - 16:27

Toelichting

  1. Kreeg onze stad een subsidie toegekend vanuit OVAM? Voor welk bedrag en wat houdt het project precies in?
  2. Wanneer verwacht de schepen de ophaling van asbestcement aan huis te kunnen uitrollen over het hele grondgebied van onze stad?

Bespreking

Antwoord

Met IVAGO willen we mee werk maken van een asbestveilige omgeving. De correcte afvoer van asbest is daarbij cruciaal en daar is een taak weggelegd voor IVAGO. Er werden dan ook al stappen genomen om de inzameling van asbest op de recyclageparken te verbeteren.

We spraken ook al over de ophaling van asbest aan huis. Dit is echter enkel mogelijk mits subsidiëring en IVAGO heeft dan ook een subsidievoorstel ingediend bij OVAM. Deze subsidie werd in december 2021 toegekend. IVAGO kreeg 660.860 euro voor een bron ophalingsproject in het kader van het asbest afbouwbeleid van Vlaanderen en dit voor 3 jaar. Ik ben dan ook blij dat we effectief hebben ingediend, zodat we in Gent een tandje bij kunnen steken rond asbestophaling. 

Het project wordt nu verder voorbereid. Zo moeten de nodige materialen nog aangekocht worden, de communicatie worden opgemaakt, etc. Want dit moet natuurlijk allemaal zo veilig mogelijk verlopen, voor de burgers én de ophalers. We hopen uiterlijk in het late najaar van 2022 van start te kunnen gaan met de veilige ophaling van asbest aan huis.

Zo breiden we de dienstverlening van IVAGO alweer uit en zorgen we voor een veilige ophaling en verwerking van asbest. 

wo 19/01/2022 - 08:40