Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

2022_MV_00037 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Herhuisvesting MSOC in gang zetten

commissie milieu, personeel en FM (MPF)
di 18/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 18/01/2022 - 20:53
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Tom Van Dyck

Afwezig

Joris Vandenbroucke; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00037 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Herhuisvesting MSOC in gang zetten 2022_MV_00037 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Herhuisvesting MSOC in gang zetten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

do 13/01/2022 - 19:37

Toelichting

De medewerkers van het stedelijk medisch sociaal opvangcentrum (het MSOC) doen fantastisch werk in moeilijke omstandigheden. Zij zijn gevestigd in een pand dat te klein is voor een goede werking. Dat is niet alleen een probleem voor de medewerkers zelf maar ook voor de mensen die op het MSOC beroep doen.  Er is nauwelijks plaats om cliënten te ontvangen. Mensen moeten voor de poort op straat rondhangen tot ze aan de beurt zijn..   Er is geen enkele privacy, iedereen ziet wie, wat, hoe, … 

Het probleem is bekend. De stad heeft in het verleden al pistes onderzocht om het MSOC te herhuisvesten. Echter er werd beslist om er deze legislatuur geen prioriteit van te maken.

De problematiek van drugsgebruik en de zorg voor verslaafden vermindert niet. Mensen die zich hiervoor inzetten verdienen het om te kunnen werken in goede omstandigheden. Niemand betwist dat het MSOC een meer geschikte huisvesting nodig heeft. Willen we dat in de volgende legislatuur realiseren dan moeten er nu al beslissingen genomen worden en voorbereidingen getroffen. 

Wat is uw visie hierop?

Welke stappen zal het bestuur nog deze legislatuur nemen om het MSOC te herhuisvesten?

Bespreking

Antwoord

Naar aanleiding van uw vraag over de plannen naar herhuisvesting van het Medisch-Sociaal Centrum in Gewad heb ik de diensten gevraagd naar een stand van zaken.

Zoals u weet is schepen Coddens bevoegd voor de werking van het MSOC als schepen van gezondheid. Voor vragen over de huidige werking van het centrum moet ik u dus doorverwijzen naar schepen Coddens.

De diensten laten me weten dat er in 2017 een analyse werd gedaan naar de mogelijkheden om de faciliteiten van het MSOC uit te breiden. Hiervoor werden verschillende pistes onderzocht en werd een advies uitgebracht aan het college om een nieuwbouw te overwegen bij de opmaak van het volgende meerjarenplan. Dit project werd echter niet opgenomen in het huidige meerjarenplan. Uit uw vraag blijkt dat u hiervan al op de hoogte bent.

Er zijn op dit moment geen plannen om het meerjarenplan te herzien. Het zal dus inderdaad aan een volgend college zijn om hierover beslissingen te nemen. De initiële voorbereidingen van de diensten liggen daarvoor klaar. Zoals bij elke overdracht op het einde van een legislatuur wordt erover gewaakt dat een volgend college alle informatie ter beschikking heeft om een beslissing te nemen over het toekomstige investeringsplan.

wo 19/01/2022 - 10:00