Terug
Gepubliceerd op 18/01/2022

Agenda  commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 18/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • IR 3.

  2022_MV_00034 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Subsidie OVAM voor asbestophaling aan huis

 • IR 4.

  2022_MV_00035 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Voorbereiding gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden

 • IR 5.

  2022_MV_00037 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Herhuisvesting MSOC in gang zetten

 • 1.

  2022_GR_00039 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de subsidieovereenkomst met vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, goed te keuren voor de uitvoering van twee projecten, de Geveltuinbrigade en Planten met Buren, in de periode 31 januari 2022 tot en met 31 december 2023, waarbij een totale subsidie wordt toegekend van 80.000 euro voor het jaar 2022 en 95.000 euro voor het werkjaar 2023.

 • 2.

  2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022, goed te keuren. Hiervoor wordt een maximale subsidie van 30.883,50 euro voorzien vanwege de VDAB.

 • 3.

  2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, bij dienstenchequebedrijven, in 2022. Hiervoor wordt een maximale subsidie van 6.176,70 euro voorzien vanwege de VDAB.

 • 4.

  2022_GR_00002 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling

 • 5.

  2022_GR_00043 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring

 • 6.

  2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 18.150,00 euro per jaar aan vzw Jong, voor het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw Jong met betrekking tot het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115, voor de duur van 6 jaar, ingaande op 01/01/2022 en eindigend op 31/12/2027, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 7.

  2022_GR_00016 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Koopvaardijlaan ( voormalige betoncentrale) - Goedkeuring

 • 8.

  2022_GR_00045 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling

 • 9.

  2022_GR_00044 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling

 • 10.

  2022_GR_00047 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling

 • 11.

  2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 december 2021 beslissingen genomen om het vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' terug operationeel te krijgen voor de boosterprikken en brengt de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

 • 12.

  2022_GR_00017 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Vaststelling

 • 13.

  2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om aan de medewerkers die vanaf 1 januari 2022 als kinderbegeleider in dienst komen, de nieuwe salarisschaal toe te kennen zoals opgenomen in het schrijven van minister Somers van 22 december 2021. 

 • d) 2022_VB_00011 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

 • 14.

  2022_GR_00014 - Lage-emissiezone - Aanwijzing als beboetingsambtenaar - Goedkeuring