Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

b) Nog 1 openstaande afspraken

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 13/01/2022 - 19:00 Hybride vergadering

b) Nog 1 openstaande afspraken

b) Nog 1 openstaande afspraken

MotiveringNOVEMBER 2021

Kabinet schepen Astrid De Bruycker

* Toelichting: voorstelling resultaten Biologische Waarderingskaart

Afspraak: een GIS-analyse van de zonevreemde waardevolle natuur zal worden gemaakt en bezorgd aan alle leden van de commissie.
De opmaak hiervan zal enkele maanden in beslag nemen. Van zodra beschikbaar wordt de analyse overgemaakt aan de commissieleden.

 

DBO: opnieuw per mail opgevraagd op donderdag 18 november 2021
 geagendeerd op de commissie SSW december 2021

SSW