Terug
Gepubliceerd op 03/02/2022

Agenda  commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

wo 09/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

 • a) Bespreking.

 • b) Document toegestuurd op donderdag 13 januari 2022. (met bijlage voor de raadsleden)

 • c) Nog 1 openstaande afspraak.

 • d) Nihil.

 • IR 1.

  2022_MV_00062 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Stijgende energieprijzen

 • IR 2.

  2022_MV_00064 - Mondelinge vraag van raadslid Evita Willaert: Evaluatie (kinder)armoedeprojecten

 • IR 3.

  2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Gewijzigde quarantainemaatregelen

 • IR 4.

  2022_MV_00086 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Opvolging tevredenheidsmetingen WZC's

 • IR 5.

  2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Bezorgdheden bewoners WZC De Liberteyt over nieuw sociaal woonproject

 • IR 6.

  2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Hoge energieprijzen en de woonzorgcentra