Terug
Gepubliceerd op 03/02/2022

2022_GR_00076 - Aanvaarding van de schenking van 12 iPads voor de Freinetschool De Harp - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00076 - Aanvaarding van de schenking van 12 iPads voor de Freinetschool De Harp - Goedkeuring 2022_GR_00076 - Aanvaarding van de schenking van 12 iPads voor de Freinetschool De Harp - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel II;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 12°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De ouderraad De Harp, Bagattenstraat 155 te 9000 Gent, wenst uitdrukkelijk 12 Apple iPads, ter waarde van 389 EUR per stuk, of voor een totale waarde van 4.668 EUR, aan de Stad Gent - Stedelijk Onderwijs Gent - Freinetschool De Harp te schenken.

Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De aanvaarding van de schenking betekent een vermeerdering van het patrimonium van de Stad Gent - Stedelijk Onderwijs Gent, overeenkomstig het schenkingsformulier in bijlage.

Besluit

Artikel 1

Keurt de aanvaarding goed van de schenking van 12 iPads ter waarde van 389 EUR per stuk, of voor een totale waarde van 4.668 EUR, door de ouderraad De Harp, Bagattenstraat 155 te 9000 Gent, aan de Stad Gent - Stedelijk Onderwijs Gent -  Freinetschool De Harp, Bagattenstraat 155 te 9000 Gent, volgens het schenkingsformulier in bijlage. Aan deze schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden verbonden.

Bijlagen

  • Schenkingsformulier SBS De Harp.pdf