Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00062 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Stijgende energieprijzen

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 20:51
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00062 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Stijgende energieprijzen 2022_MV_00062 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Stijgende energieprijzen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De stijgende energieprijzen zorgen voor heel wat kopbrekens bij veel  Gentenaars. De prijsstijgingen treffen alle burgers maar in het bijzonder toch  mensen die het vandaag al moeilijk hebben.  Want, zelfs wie recht heeft op het sociaal tarief wordt getroffen door  prijsverhogingen. De prijsverhogingen zijn echter het grootst en meest zwaar te dragen voor wie juist geen recht heeft op sociaal tarief. Ik denk dan aan mensen voor wie het inkomen te hoog is voor het sociaal tarief of aan alleenstaanden met of zonder kinderen die het met 1 inkomen moeten redden.

 

Ik begrijp maar al te goed dat de oplossingen voor de stijgende energieprijzen vooral moeten gevonden worden op hogere niveaus. (Vlaamse, federale , Europese). Desalniettemin kan ook de lokale overheid een inspanning doen om de stijgende energie-armoede te bestrijden.

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

ma 24/01/2022 - 14:27

Toelichting

Daarom volgende vragen :

 

  1. Zien we een stijging voor aanvragen bij tussenkomsten  bij het OCMW van Gent ? Zitten daar veel nieuwe aanvragen tussen en welk type huishoudens zijn dat  ?  
  2. Op welke manier helpen we vandaag de reeds gekende mensen en welke extra acties kan en  zal OCMW Gent ondernemen zodat nieuwe groepen  mensen  vlug  kunnen ondersteund met hun openstaande verwarmings en elektriciteitsfacturen. 

Bespreking

Antwoord

In antwoord op uw terechte bezorgdheden rond de stijgende energieprijzen bij een groot aantal Gentenaars  kan ik u al alvast meegeven dat er de afgelopen weken al   veel meer vragen  bij onze OCMW- energiecel binnenkwamen.  Dat zijn zowel vragen van gekende Gentse  OCMW –cliënten maar ook van niet gekende mensen. De vragen komen  vooral van  alleenstaanden, alleenstaande ouders en mensen met een laag vervangingsinkomen.  

De vragen die we krijgen zijn (nog) geen vragen rond afrekeningen. Daar is het nog wat te vroeg voor Het zijn vooral informatievragen rond de bedragen en de verhogingen van de voorschotfacturen, nazicht bij een lopend energiecontract, verandering van  leverancier , nazicht van  recht op sociaal tarief, vragen van burgers die klant waren bij een failliete energieleverancier of mensen die gedropt worden van de commerciële leverancier naar de sociale leverancier.

De energiecel van het OCMW van Gent  die momenteel   bestaat uit 10 MA’s heeft als doel om de energie-armoede in Gent te bestrijden, te beperken en te voorkomen. Ze richt zich naar alle Gentenaars die te kampen hebben met energie-armoede.  Naast een goede operationele werking (onder andere de LAC-werking) wordt er ook sterk ingezet op preventie (samenwerking met energiecentrale en dienstenbedrijf sociale economie, Gent Knapt Op, …,) Daarnaast zijn er ook financiële tussenkomsten zoals toekennen van energiezuinige maatregelen, winterpremies voor gas en elektriciteit, stookoliepremies en ten laste namens van energie-en waterschulden.   En er is ook een methodisch kader dat onder andere  werkt rond het  sociaal tarief, budgetbegeleiding, gedragstips bespreken,…

Nieuw voor  2022 is nu dat we dus in aanvulling met de 3 gebruikelijke methodes om een energieschuld ten laste te nemen, nu een voorstel hebben om een vierde werkwijze in te voeren  om een energieschuld ten laste te nemen.  Deze houdt in dat na een sociaal onderzoek, het OCMW van Gent, de energierekening ten laste zal nemen waarbij de aanvrager achteraf de helft van de ten laste name laten terugbetalen aan 25 of 50 euro.

Met de extra middelen van Minister Lalieux (507.000 euro voor 2022) staan  we klaar om Gentenaars met of zonder sociaal tarief en die te kampen hebben met energie-armoede, te ondersteunen en te begeleiden.

Ik geef u ter informatie nog enkele cijfers mee van het afgelopen jaar 2021

1.tussenkomst energiezuinige maatregel: 597  en dat zijn vooral tussenkomsten in energiezuinige huishoudtoestellen.

2.ten laste namens energieschulden (met de 3 huidige werkwijzen): 65

3.dossiers LAC: 2272 (dit zijn dossiers LAC Fluvius en Farys) 

4.extra winterpremie voor de budgetbeheercliënten en de stookoliecliënten: 1441

Dit is een eenmalige premie van 66 euro per dossier voor cliënten die in een goedlopend budgetbeheer zitten en ook voor cliënten die de federale stookoliepremie (=verwarmingstoelage mazout) ontvangen 

5.premie minimale levering budgetmeter aardgas: 1167

Dit is een premie van de Vlaamse Overheid voor cliënten die hun woning verwarmen met een budgetmeter aardgas. Het bedrag van deze premies is variabel en hangt af van 2 parameters, nl. type woning en het type tarief. De bedragen (per halve maand) zijn terug te vinden op https://www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering 

6.premie minimale levering budgetmeter elektriciteit: 74

Dit is een premie van ons OCMW voor cliënten die hun woning verwarmen met een budgetmeter elektriciteit (uitsluitend nacht, dus verwarming via accumulatoren). Het bedrag van deze premies is variabel en hangt af van de 2 dezelfde parameters, nl. type woning en type tarief. (deze bedragen liggen hoger dan de bedragen van de minimale levering aardgas omdat elektrisch verwarmen duurder is dan verwarming op aardgas) 

7. extra winterpremie voor cliënten budgetmeter: 970

Dit is een premie van 100 euro voor de doelgroep van premie 5 en premie 6. Dus iedereen die in december 2021 rechthebbend was op premie nr. 5 of premie nr. 6, heeft op 15/12/2021 supplementair nog eens 100 euro extra ontvangen om de budgetmeter op de laden (reden waarom 970 minder is dan de som van 1167 en 74 is omdat er ook nieuwe budgetmeters worden geplaatst in januari, februari, … dus deze burgers stromen dan iets later in, of burgers kunnen in november een budgetmeter hebben, maar in de december niet meer. Vandaar het verschil. Het aantal actieve budgetmeters varieert)  

Deze tussenkomsten betreffen geen unieke cliënten, combinatie is mogelijk, bijvoorbeeld een cliënt die een ten laste name kreeg van een gasschuld, kan ook een tussenkomst energiezuinige maatregel krijgen.

Of een cliënt die voor het LAC komt, kan ook een tussenkomst minimale levering aardgas ontvangen.

do 10/02/2022 - 09:46