Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Gewijzigde quarantainemaatregelen

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 19:21
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Gewijzigde quarantainemaatregelen 2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Gewijzigde quarantainemaatregelen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds donderdag 27 januari 2022 mogen de leerlingen die niet besmet zijn en geen symptomen vertonen naar school. Dus geen klassen meer die moeten sluiten vanaf vier besmettingen (basisonderwijs).

Deze maatregel kwam geen dag te vroeg. De schepen trok vorige week nog aan de alarmbel. Als het zo verder ging, zaten er straks meer leerlingen thuis dan op school. Deze manier van werken had een te grote impact op het welbevinden en de leerachterstand.

Indiener(s)

Mieke Bouve

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 16:59

Toelichting

Hoe is de situatie vandaag ? 

Zijn er nog steeds klassen gesloten/overgestapt op afstandsonderwijs ? 

Leerkrachten (of leerlingen) die positief zijn, moeten uiteraard hun isolatie thuis uitzitten. Hoe groot is deze uitval ? 

Kan dit opgevangen worden zodat er voor iedere klas een leerkracht staat ?

Bespreking

Antwoord

Dank u wel, mevrouw Bouve, voor uw vraag. Het klopt dat ik op een bepaald moment mee gepleit heb voor een aanpassing van de quarantaineregels voor scholen. Het aantal besmettingen in de samenleving was hoog, en tegelijk bleef de impact op intensive care en de ziekenhuizen beperkt. De impact op scholen en de schoolwerking was wel heel groot.

Vooral de maatregel dat wanneer er een positieve test werd afgelegd dat alle hoog-risicocontacten in quarantaine moesten, had grote gevolgen.  Zeker als er opeenvolgende besmettingen waren in het gezin waardoor een heel aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine moesten.

Ik neem er even de cijfers bij. Op 24 januari was 22% van de leerlingen in het Gentse basisonderwijs afwezig.  Collega’s, dat is bijna 1 op 5, dus dat was gigantisch. Als je besmet bent en je hebt corona, wordt ook verwacht dat je in quarantaine bent. Maar in die 22% zaten ook veel leerlingen die niet besmet waren.

Op 28 januari, één dag na het ingaan van de nieuwe richtlijnen is dat aantal gedaald naar 18%.  Voorbije maandag 7 februari was nog slechts 5% afwezig op school.  Je ziet dat het aantal afwezigen sterk naar beneden gegaan is.  Er blijven hoge besmettingscijfers, maar algemeen zitten die ook in de samenleving in dalende lijn.

Het ziet er dus goed uit richting het overlegcomité van deze week. Ik denk dat de juiste beslissing genomen is. In het belang ook van de leerloopbaan en het haalbaar houden voor leerlingen en leerkrachten is deze beslissing geen dag te laat genomen.

Ik moet u wel meegeven dat het moeilijker is om zicht op te hebben op het aantal klassen en scholen dat gesloten is.  De contact tracing verloopt op dit moment anders. Voorheen ontvingen we via de CLB’s info over klassen en scholen die sluiten of overstappen op afstandsonderwijs.  Vandaag is dat niet meer zo en is het systeem mee opgenomen in de Vlaamse contact tracing en zit dit mee in de algemene cijfers. Om nu nog andere cijfers te geven en die met elkaar te vergelijken is niet mogelijk. 

De situatie is dus beter, maar het is niet allemaal peis en vree.   De afwezigheid van personeelsleden in het stedelijk onderwijs (BaO en SO) is nog steeds 15%  Dit cijfer daalde lichtjes doorheen de week, maar dat heeft nog altijd een grote impact op de schoolwerking.  Dit probleem is een combinatie van corona en het lerarentekort en de druk die dit zet om vervangers te vinden.  Een goede maatregel van Vlaanderen is dat vervangingen al kunnen na één dag afwezigheid, maar dat geldt niet voor het secundair onderwijs, hoewel ook daar de impact groot is.  Het zou mooi zijn om dat ook in het SO mogelijk te maken. Ik begrijp dat niet goed …

Secundaire scholen kunnen zich natuurlijk een stukje ander organiseren.  Dat is de autonomie van elke school. Ik merk dat scholen ook vlotter overschakelen naar afstandsonderwijs als het personeelstekort te groot is  Ik zie veel creativiteit en bereidwilligheid om in te springen voor collega’s en ik zie ook veel directies die zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Mijn grootste respect daarvoor.

Wat doen we met de stad?

We hebben het project Helpende Handen en we beslisten om dat te verlengen. We hebben daarvoor € 900.000 voorzien.  De titel zegt het zelf. De bedoeling is om concrete hulp in de klassen mogelijk te maken.  Ik denk dat ik kan zeggen dat we hiermee een verschil maken en dat dit heel erg geapprecieerd wordt.

vr 11/02/2022 - 08:14