Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Bezorgdheden bewoners WZC De Liberteyt over nieuw sociaal woonproject

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 19:40
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Bezorgdheden bewoners WZC De Liberteyt over nieuw sociaal woonproject 2022_MV_00091 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Bezorgdheden bewoners WZC De Liberteyt over nieuw sociaal woonproject

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 03/02/2022 - 11:16

Toelichting

Op de site van WZC De Liberteyt wordt met medewerking van Sogent een nieuw bouwproject van 24 wooneenheden gepland die via het SVK zullen verhuurd worden. De bewoners werden hierover onlangs per brief geïnformeerd, nadat het college in december concrete ontwerpplannen goedkeurde. Door het bouwproject zal een deel van de huidige tuin ingenomen worden. Daarnaast blijft het aantal parkeerplaatsen ongewijzigd. Bewoners vrezen ook overlast. Eerder was er al overlast door mensen die gebruik maakten van het in de inkomhal van het WZC geplaatste oplaadpunt voor budgetmeters. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Is de schepen bekend met deze bezorgdheden? Werd hierover al in gesprek gegaan met de WZC-bewoners?
  2. Is het de bedoeling dat de resterende tuin gedeeld gebruikt zal worden? Of blijft die voorbehouden aan de WZC-bewoners?
  3. Hoe zal ervoor gezorgd worden dat het nieuwe woonproject de levenskwaliteit van de WZC-bewoners niet aantast?
  4. Is de mobiliteitssituatie voldoende bekeken?

Bespreking

Antwoord

In het nieuwe woonproject, waar 24 wooneenheden komen, is WZC Liberteyt één van de stakeholders.  

In de voorbereidende werkgroep werden dan ook diverse medewerkers van WZC de Liberteyt betrokken. Ze hebben een heel goed beeld geschetst over de verwachtingen én bezorgdheden vanuit het WZC. Zij vertolkten ook de stem van de bewoners in de voorbereiding en met hun inbreng werd rekening gehouden. 

Ook het Mobiliteitsbedrijf was betrokken bij de voorbereiding van het ontwerpplan om de mobiliteitssituatie te bekijken. 

Een deel van de huidige groene zone rond de Libertyt zal inderdaad ingenomen worden door dit nieuw woonproject. 

De zone waar de woningen zullen gebouwd worden is bouwgrond en het is de visie van het OCMW en de stad dat onze gronden dan ook ingezet kunnen worden voor sociale doelstellingen.

Na realisatie van het project zal een zeer groot deel hiervan, zo’n 2705m², voorbehouden blijven als tuin van het WZC waar er ook activiteiten kunnen plaats vinden van de buurt en de nabijgelegen school. Wat vandaag ook al het geval is. Ik wil erop wijzen dat er op de site van De Liberteyt ook nog diverse mooie binnentuinen aanwezig zijn die vandaag bijna exclusief door bewoners gebruikt worden. In de onmiddellijke buurt zijn er ook groene zones, zoals Ten Dries, waar de bewoners gebruik van kunnen maken. 

Ik zou toch willen vragen om niet zo negatief te willen kijken naar de toekomstige bewoners van de SVK-woningen.

Om mensen gerust te stellen wil ik erop wijzen dat lle SVK-huurders zowel huurbegeleiding krijgen (gericht op het wonen) en woonbegeleiding krijgen (gericht op de integrale ondersteuning in functie van de maatschappelijke integratie). 

Deze ondersteuning zorgt voor woonzekerheid voor de precaire doelgroep van SVK-huurders. Een belangrijk onderdeel hierbij is het samenleven in én met de buurt. Door deze begeleiding slaagt SVK Gent er tot op heden in om de levenskwaliteit van de buurtbewoners te garanderen, of bij problemen te herstellen.

Van de 24 woningen zullen er 12 één-slaapkamerwoningen zijn (rolwagenaangepast of aangepast met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig wonen). Zij zullen bijkomend kunnen genieten van ondersteuning en zorg vanuit de dienst zelfstandig wonen en het WZC De Liberteyt.

do 10/02/2022 - 09:34