Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Hoge energieprijzen en de woonzorgcentra

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 19:46
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Hoge energieprijzen en de woonzorgcentra 2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Hoge energieprijzen en de woonzorgcentra

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 03/02/2022 - 11:18

Toelichting

De sterk gestegen energieprijzen zijn voor veel mensen een zware financiële dobber. De federale regering kondigde aan de BTW op elektriciteit tijdelijk te verlagen en ook een energiepremie van 100 euro toe te kennen aan particulieren. De sector van de woonzorgcentra liet echter weten dat beide maatregelen niet van toepassing zullen zijn op rusthuisbewoners. Dat maakt dat de WZC’s de gestegen energieprijzen integraal dreigen te zullen doorrekenen aan de bewoners via een verhoging van de dagprijs. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat is de visie van de schepen op deze problematiek?
  2. Zullen de gestegen energieprijzen leiden tot een verhoging van de dagprijs in de OCMW-woonzorgcentra?

Bespreking

Antwoord

De stijgende energieprijzen treft iedereen en dus ook onze woonzorgcentra. 

Ik ben blij dat er enkele eerste stappen werden gezet om de stijgende energiefactuur voor de mensen aan te pakken zoals een tijdelijke verlaging van de BTW op elektriciteit naar 6%, een tussenkomst van 100 euro/gezin en vooral het verderzetten van de uitbreiding van de sociale tarieven. Al had dit voor mij allemaal wat verder mogen gaan om het probleem nog beter structureler aan te pakken.  

Ook hebben wij moeten vaststellen dat de federale maatregelen geen impact hebben op onze WZC of voor hun bewoners.

Dat woonzorgcentra (maar ook andere instellingen) geen ondersteuning krijgen bij hun stijgende energiefactuur vinden wij een zeer spijtige zaak.  

Samen met de verschillende koepelorganisaties wordt deze problematiek aangekaart bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze woonzorgcentra vallen immers onder hun bevoegdheid. 

Vlaanderen legt ons trouwens ook bepaalde normen op, zoals bijvoorbeeld de minimumtemperatuur in de gebouwen en kamer van de bewoners en bijvoorbeeld ook de minimumtemperatuur van het water, dit om legionellabesmetting te voorkomen. Dit om er maar enkele te noemen. 

Wij staan uiteraard achter deze normen want deze dragen bij tot de levenskwaliteit en veiligheid van onze bewoners. 

Doch deze regels jagen ons ook op hoge energiefacturen, wat in deze tijden financieel extra voelbaar is.  

Dat zal voor de 5 stedelijke WZC niet betekenen dat wij de extra kost nu zullen doorrekenen aan onze bewoners.  

We hebben er jaren geleden voor gekozen om de dagprijzen jaarlijks te indexeren, om grote dagprijsverhogingen zoveel als mogelijk te vermijden. 

De wetgeving staat ons toe om ééns per jaar de dagprijs te indexeren op basis van de consumptieprijsindex. 

In januari 2022 werd onze dagprijs geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van oktober 2021. 

In januari 2023 zal de dagprijsindex opnieuw geïndexeerd worden op basis van de consumptieprijsindex van oktober 2022.  

Er zal dus geen directe impact zijn van de sterk gestegen energieprijzen op de dagprijs bij onze 5 WZC. Een indexering van de dagprijs komt er ten vroegste in januari 23 

Ik heb ook in de krant gelezen, dat verschillende woonzorgcentra de dagprijzen wel voelbaar zullen optrekken, dit terwijl we echt willen pleiten voor een betaalbare oude dag voor iedereen in alle woonzorgcentra. Door een extra steun vanuit de Vlaamse overheid, al is deze tijdelijk, kan een verhoging van deze dagprijs mogelijk vermeden worden. 

Misschien iets om een debat te voeren in de Vlaamse regering of het Vlaams parlement.

do 10/02/2022 - 09:39