Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: nieuwe inschrijvingsdecreet

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: wo 09/02/2022 - 21:20
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Carl De Decker; Karla Persyn; Evita Willaert; Anita De Winter; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Elke Decruynaere; Rudy Coddens; Alana Herman; Els Roegiers; Emmanuelle Mussche

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Zeneb Bensafia; Karlijn Deene; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Astrid De Bruycker; Sandra Van Renterghem; Nicolas Vanden Eynden; Cengiz Cetinkaya; Johan Deckmyn; Stephanie D'Hose; Hafsa El-Bazioui; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Emmanuelle Mussche
2022_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: nieuwe inschrijvingsdecreet 2022_MV_00099 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: nieuwe inschrijvingsdecreet

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Deze week uitte u in de kranten grote bezorgdheid over het nieuwe inschrijvingsdecreet zoals het nu behandeld wordt in het Vlaams Parlement. Een bezorgdheid die we delen, zeker gezien de resultaten die we op dit vlak al geboekt hebben in Gent. Zoals u aangeeft hebben we jarenlang gesleuteld aan een systeem om tot een goede balans te komen, tot grote tevredenheid van zeer vele ouders en kinderen. Het nieuwe decreet lijkt dit te hypothekeren.

Indiener(s)

Anne Schiettekatte

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

di 08/02/2022 - 15:49

Toelichting

•            Wat zijn de mogelijke concrete effecten van het voorstel van decreet op de wijze waarop we in Gent omgaan met het inschrijvingsbeleid ?

•            Is er al zicht op hoe we de sociale mix kunnen behouden en de uitstekende resultaten op het vlak van schoolkeuze ?

•            Wat zijn de volgende te nemen stappen ?

Bespreking

Antwoord

Zeer graag. Mevrouw Van Bossuyt, wat tevredenheid betreft. Het gaat voor mij immers niet om buikgevoel of getuigenissen. Het LOP Basisonderwijs schrijft elk jaar alle ouders aan die hun kind hebben aangemeld om het proces te evalueren. Dat is jaar na jaar een zeer positieve evaluatie en ze krijgen heel goede feedback van ouders over de manier waarop alles is opgezet, ook de wijze waarop, met welke criteria gewerkt wordt ...  Het gaat om feedback van honderden ouders over de jaren heen. Als ik een dergelijke uitspraak doe, is dat altijd op basis van bevragingen en heel veel signalen. 

Ook als er kritische punten waren, bv. over communicatie of onduidelijkheid, dan werd dat altijd meegenomen. Dat is ook wat ik bedoelde in het interview. Dat we in Gent veel ervaring hebben. Samen met de stad Antwerpen hebben we gepionierd en we zijn dat blijven doen.  In het begin pionierden we voor het basisonderwijs met het aanmelden, de dubbele contingentering zoals die is uitgewerkt, nadien ook het aanmelden voor het secundair onderwijs.  Het positieve is dat we de evaluatie van de vele mensen, en niet enkel een aantal roepers ter harte hebben genomen.

Ook bij het online aanmelden in het secundair was dit -toen we dit invoerden- een nieuw gegeven en voor velen een verrassing, bv. het aanduiden van verschillende scholen. Er is feedback op gekomen, er waren een aantal kinderziektes. Men is telkens op een ernstige manier met die feedback aan de slag gegaan.   Ook als er in de toepassing van bv. die dubbele contingentering, zoals de percentages die wijk per wijk, school per school werden toegepast, of als er grenzen waren die niet logisch waren, dan is dat altijd verder op punt gesteld.  

Net door dat feit, dat we daar zo open naar gekeken hebben, en dat is voor een groot deel de verdienste van de beide LOP’s waar we een uitstekende samenwerking mee hebben vanuit de Stad Gent, hebben ze het systeem beter en beter kunnen maken.  Vandaar ook mijn bezorgdheid.  Het wordt één systeem voor Vlaanderen, het ‘computermatige’, de techniek. We weten uit ervaring dat dat geen klein bier is.  Er zijn hoe dan ook kinderziektes. Vandaar de zorg, want dit werkte altijd goed in Gent. We hebben dit altijd maar geoptimaliseerd, waarom dan voor Gent ook een nieuw systeem?

Het is niet mijn beslissing, maar die van de Vlaamse overheid.   De minister van Onderwijs vindt dit een zeer belangrijk dossier. Het is goedgekeurd deze week in het parlement.  Het komt er dus aan.

Wat gaan we nu doen in Gent, mevrouw Schiettekatte? We hebben nog heel even tijd, maar niet veel. Het gaat over de inschrijvingen 2023-2024.   Volgend jaar, deze periode moeten we daar dus al mee werken.  We gaan ons daar heel goed op moeten voorbereiden. 

Een nieuwigheid die ik positief vind, is dat het vanaf nu zal verplicht zijn om het dossier voor te leggen op de gemeenteraad ter bekrachtiging. Mevr. Van Bossuyt, telkens als daar vragen over waren op de gemeenteraad hebben we daar antwoord op gegeven en zijn we daar transparant over geweest. Dat dit expliciet ter stemming zal liggen op de gemeenteraad, zal de transparantie ten goede komen. Het zijn wel de LOP’s, mevrouw Schiettekatte, die de dossiers zullen opstellen en de voorrangsgroepen vastleggen.  Die dubbele contingentering is geen eenvoudig verhaal.   Het gaat over twee groepen voorrang.   De kansarme groepen kregen voorrang, maar in sommige gevallen ook de kansrijke leerlingen. Dat was niet eenvoudig om uit te leggen.  Dat zal met die 20% zo blijven.  En in gelijk welk systeem zullen mensen – de ouder, of nog meer de leerlingen- die hun eerste keuze niet hebben, ontevreden zijn.  Dus, mevrouw Schiettekatte, die 20%, dat is iets wat we zelf mogen beslissen in Gent. Het LOP mag daarover een voorstel uitwerken. Hoe zien we die groep? Gaan we daarmee werken of niet? …

Het is dat voorstel dat hier zal voorgelegd worden op de gemeenteraad. Bekrachtigen we dat voorstel niet, dan is er geen voorrang.  Het huiswerk kan wel opnieuw gedaan worden, maar als er finaal geen bekrachtiging is, dan gaat het systeem van start zonder voorrangsgroep.

Het klinkt simpel zo’n voorrangsgroep van 20%, maar dat is het niet, als we bv. het percentage indicatorleerlingen bekijken. Op basis van de definitie voor leerlingen basisonderwijs, zijnde waar het inkomen beperkt is en/of mama geen diploma secundair onderwijs heeft, dan spreken we over 52.6% in Gent.  Met die voorrang van 20% ben je niet veel. Dit wordt nog een ingewikkelde kwestie.

Het doel, zo staat het ook in het nieuwe inschrijvingsdecreet, is o.m. strijden tegen discriminatie en sociale cohesie bevorderen.   In de bespreking kwam ook aanbod dat men daarop wil werken, maar hoe kunnen we dat fixen in de context van een stad als Gent. Ik doe daar nu geen uitspraken over. Het is aan de LOP’s.  Zij gaan in de eerste plaats de mogelijkheden bekijken, en een voorstel doen aan de gemeenteraad.

We gaan zeker nog tijd krijgen om ons daarover te buigen.   Ik heb daar niet op gewacht om mijn bezorgdheid te uiten terwijl het in Gent goed werkt.  98% heeft een school van eerste voorkeur.  Ook dat telt in de tevredenheid van ouders. We halen zeer goede resultaten in deze, en we kunnen met basisonderwijs aantonen dat er gewerkt wordt aan de sociale mix en we slagen erin om het kamperen te stoppen.   Gelukkig is dat toch verleden tijd.

Dat was een mooi verhaal. Ik ga er alles aan doen om daar verder aan te werken, maar we gaan moeten zien welke mogelijkheden we gaan hebben met dit nieuwe decreet. Ik ben daar toch wat bezorgd over.

vr 11/02/2022 - 08:15