Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 09/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst FM Onderwijs
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het herwerkte samenwerkingsverband met het Gentse onderwijsveld te bekrachtigen, dat gericht is op het garanderen van onderwijscontinuïteit in tijden met hoge personeels- en leerlingenuitval door corona, en op het bieden van extra leerbegeleiding om leerachterstand weg te werken en/of te voorkomen die door de coronacrisis is veroorzaakt of versterkt. Binnen dat ruimere verband wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen aan een samenwerkingsovereenkomst met vijf rechtspersonen, die respectievelijk optreden voor de Gentse scholen van het katholieke net, het stedelijke net, het gemeenschapsonderwijs en het provinciaal onderwijs, en voor de Gentse niet-netgebonden scholen. De overeenkomst voorziet in middelen voor extra helpende handen, die door de uitvoerders worden ingezet in de respectievelijke scholen. Het gaat om extra vrijwillige inzet van leerkrachten, extra onderwijzend personeel dat in functie van specifieke leernoden wordt aangeworven, en extra personeel in paramedische profielen (profielen 1 t.e.m. 3, zoals uiteengezet in art. 1; §3 van de overeenkomst). Daarnaast worden aanvullende profielen (stagiairs, interimarissen, vrijwilligers, etc.) ingezet via het Onderwijscentrum Gent. Ook hiervoor worden de nodige middelen voorzien. Een beperkt deel van het totaalbudget van 900.000 euro voor 'helpende handen' wordt gebruikt voor coördinatie op het niveau van het Onderwijscentrum Gent (organiseren van de inzet van helpende handen op de scholen, die hun noden kenbaar maken via periodieke oproepen, en coördinatie van de Brede Gentse Zomerschool 2022).

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Thematische hulp - Energiecel
Thematische hulp - Sociale Woonbegeleiding

Publicaties