Terug college van burgemeester en schepenen

vr 03/12/2021 - 10:30 Virtueel - via Microsoft Teams Extra college

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Vredeshuis

Publicaties

Besluitenlijst